Danh mục bài viết

Cập nhật 18/11/2020 - 19:41 - Lượt xem 217

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 17/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 17 tháng 11 năm 2020.

1.   Công việc

 • tháo hộp cột tầng 3 khu b
 • ghép hộp cột tầng 3 khu
 • đổ cột tầng 3 khu c
 • xây bậc thang tầng 1-2 khu b
 • xây tường cầu thang tầng 1-2 khu b
 • xây ngăn phòng tầng 2 khu a
 • lấy tim cốt tầng 2 khu a
 • ráp thang vận khu c
 • chuyển vật liệu
 • bảo trì điện nước
 • thi công cốp pha tầng 4 khu b
 • tháo dỡ cốp pha tầng 3 khu c
 • buộc sắt cột tầng 3 khu b
 • đổ lanh tô cửa (cửa phòng tầng 2 khu a)

2.   Nhân công

 • 16 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 22 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 15 thầy chủng sinh lớp Triết 2

 Xem Album hình


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm