Danh mục bài viết

Cập nhật 14/11/2020 - 22:48 - Lượt xem 449

Trực Tuyến Thánh Lễ Đại Triều | Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam | Kỷ Niệm 85 Năm Thành Lập Gp Thái Bình

Trực Tuyến Thánh Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam | Kỷ Niệm 85 Năm Thành Lập Gp Thái Bình, tại Nhà thờ Chính Giáo xứ Đền Thánh Đông Phú, 08 giờ 00' | Chúa Nhật ngày 14 tháng 11 năm 2020


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm