Danh mục bài viết

Cập nhật 13/11/2020 - 20:29 - Lượt xem 333

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 13/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 13 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Đức Ninh đến góp công xây dựng.

1.   Công việc

 • ĐỔ BÊ-TÔNG CỘT TẦNG 3 KHU B (PHÍA GIẾNG TRỜI)
 • LẤY TIM CỘT TẦNG 3
 • THÁO HỘP CỘT TẦNG 3 KHU B
 • GHÉP HỘP CỘT TẦNG 3 KHU B
 • VỆ SINH CỐT SẮT, SÀN TẦNG 4 KHU C
 • XÂY HỘP CỘT TẦNG 2 KHU A
 • XÂY TƯỜNG CẦU THANG TẦNG 2-3 KHU A
 • XÂY TƯỜNG TẦNG 3  KHU B (PHÍA SAU)
 • BẢO TRÌ HỆ THỐNG CẤP BÊ-TÔNG
 • KHOAN CẤY SẮT CẦU THANG
 • THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC TẦNG 4 KHU C
 • XẾP KHO ỐNG NƯỚC
 • HOÀN THIỆN CỐP PHA TẦNG 4 KHU C
 • THI CÔNG SẮT TẦNG 4 KHU C
 • BUỘC SẮT CỘT TẦNG 3 KHU B

2.   Nhân công

 • 18 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 27 Thợ công nhật
 • 2 tổ thợ khoán
 • 23 Giáo dân giáo xứ Đức Ninh
Ngày STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO HỌ GIÁO XỨ
13/11/2020 1 Maria Dừa Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 2 Maria Hoan Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 3 Phê rô Bình Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 4 Phê rô Khoái Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 5 Phê rô Thuần Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 6 Phê rô Năm Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 7 Maria Vượng Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 8 Maria Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 9 Maria Lựu Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 10 Maria Đậm Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 11 Maria Han Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 12 Maria Hưởng Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 13 Phê rô Diền Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 14 Phê rô Thức Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 15 Phê rô Đề Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 16 Phê rô Thùy Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 17 Phê rô Tuấn Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 18 Maria Huy Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 19 Maria Tịnh Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 20 Maria Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 21 Maria Hài Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 22 Phê rô Đê Nhà xứ Đức Ninh
13/11/2020 23 Phê rô Thích Nhà xứ Đức Ninh

 Xem Album hình 

 


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm