Danh mục bài viết

Cập nhật 12/11/2020 - 20:29 - Lượt xem 305

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 12/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 12 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Vĩnh Phúc đến góp công xây dựng.

1.  Công việc

 • Đổ bê-tông cột tầng 3 khu b (phía sau và phía hành lang khu a)
 • Lấy tim cột tầng 3 khu a-b
 • Tháo hộp cột tầng 3 khu b
 • Ghép hộp cột tầng 3 khu b
 • Xây hộp cột tầng 2 khu a
 • Xây tường tầng 3  khu a
 • Xây tường cầu thang tầng 3 khu a
 • Bảo trì hệ thống cấp bê-tông
 • Thi công điện nước tầng 4 khu c
 • Chuyển vật liệu lên tầng 3 khu a
 • Thi công cốp pha tầng 4 khu c
 • Thi công sắt tầng 4 khu c
 • Buộc sắt cột tầng 3 khu b

2.  Nhân công

 • 17 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 24 Thợ công nhật
 • 14 thầy chủng sinh lớp Thần II
 • 2 tổ thợ khoán
 • 15 Giáo dân giáo xứ Vĩnh Phúc

 

Ngày STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO HỌ GIÁO XỨ
12/11/2020 1 Ga.B Xuân Nhà xứ Vĩnh Phúc
12/11/2020 2 Ga.B Long Nhà xứ Vĩnh Phúc
12/11/2020 3 Ga.B Cương Nhà xứ Vĩnh Phúc
12/11/2020 4 Ga.B Đông Nhà xứ Vĩnh Phúc
12/11/2020 5 Ga.B Thuận Nhà xứ Vĩnh Phúc
12/11/2020 6 Ga.B Kiếm Nhà xứ Vĩnh Phúc
12/11/2020 7 Ga.B Toản Nhà xứ Vĩnh Phúc
12/11/2020 8 Ga.B Chung Nhà xứ Vĩnh Phúc
12/11/2020 9 Ga.B Kiểm Nhà xứ Vĩnh Phúc
12/11/2020 10 Ga.B Thịnh Nhà xứ Vĩnh Phúc
12/11/2020 11 Maria Hòa Nhà xứ Vĩnh Phúc
12/11/2020 12 Maria Tươi Nhà xứ Vĩnh Phúc
12/11/2020 13 Maria Vượng Nhà xứ Vĩnh Phúc
12/11/2020 14 Maria Nen Nhà xứ Vĩnh Phúc
12/11/2020 15 Maria Tuyền Nhà xứ Vĩnh Phúc

 Xem Album hình 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm