Danh mục bài viết

Cập nhật 11/11/2020 - 20:55 - Lượt xem 375

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 11/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 10 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Ngọc Đồng đến góp công xây dựng.

1. Công việc

 • ĐỔ BÊ-TÔNG CỘT TẦNG 3 KHU B (Phía sau)
 • LẤY TIM CỘT TẦNG 3 KHU A-B
 • THÁO HỘP CỘT TẦNG 3 KHU C
 • GHÉP HỘP CỘT TẦNG 3 KHU B
 • XÂY HỘP CỘT TẦNG 2 KHU A
 • XÂY TƯỜNG TẦNG 3  KHU A
 • XÂY TƯỜNG CẦU THANG TẦNG 3 KHU A
 • BẢO TRÌ HỆ THỐNG CẤP BÊ-TÔNG
 • HÀN DƯỠNG VÒM CỬA
 • BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC
 • VỆ SINH CÔNG TRÌNH
 • CHUYỂN VẬT LIỆU
 • THI CÔNG CỐP PHA TẦNG 4 KHU C
 • THI CÔNG SẮT TẦNG 4 KHU C
 • BUỘC SẮT CỘT TẦNG 3 KHU B

2. Nhân công

 • 18 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 22 thợ công nhật
 • 16 thầy chủng sinh lớp Thần II, Thần IV
 • 2 tổ thợ khoán
 • 7 Giáo dân giáo xứ Ngọc Đồng
Ngày STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO HỌ GIÁO XỨ
11/11/2020 1 Vinh sơn Thành Nhà xứ Ngọc Đồng
11/11/2020 2 Vinh sơn Thao Nhà xứ Ngọc Đồng
11/11/2020 3 Giuse Tháp Nhà xứ Ngọc Đồng
11/11/2020 4 Giuse Tân Nhà xứ Ngọc Đồng
11/11/2020 5 Giuse Kiên Nhà xứ Ngọc Đồng
11/11/2020 6 Giuse Dự Nhà xứ Ngọc Đồng
11/11/2020 7 Maria Nịch Nhà xứ Ngọc Đồng

Xem Album hình 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm