Danh mục bài viết

Cập nhật 10/11/2020 - 20:12 - Lượt xem 299

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 10/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 10 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Tần Nhẫn và Thụy Lôi đến góp công xây dựng.

1. Công việc

 • ĐỔ BÊ-TÔNG CỘT TẦNG 3 KHU B, C
 • GHÉP CỐP PHA CỘT TẦNG 3 KHU B
 • LẤY TIM CỘT TẦNG 3 KHU A-B
 • XÂY TƯỜNG CẦU THANG TẦNG 3 KHU C
 • XÂY TƯỜNG TẦNG 3  KHU A, C
 • KÉO PHÀO CHỈ
 • CHUYỂN VẬT LIỆU LÊN TẦNG 3 KHU C
 • SỬA KHO VẬT DỤNG
 • BẢO TRÌ MÁY MÓC
 • BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN NƯỚC
 • TẬP KẾT CÁT
 • THI CÔNG CỐP PHA TẦNG 4 KHU B
 • THI CÔNG SẮT TẦNG 4 KHU C
 • BUỘC SẮT CỘT TẦNG 3 KHU B

2. Nhân công

 • 14 thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 26 Thợ công nhật
 • Các tổ thợ khoán
 • 17 thầy chủng sinh lớp Triết II
 • 36 Giáo dân (giáo xứ Tần Nhẫn: 21 người; giáo xứ Thụy Lôi: 15 người)

 

Ngày STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO HỌ GIÁO XỨ
10/11/2020 1 Micae  Khu Nhà xứ Tần Nhẫn
10/11/2020 2 Micae  Quyền Nhà xứ Tần Nhẫn
10/11/2020 3 Micae  Bảy Nhà xứ Tần Nhẫn
10/11/2020 4 Micae  Xuyên Nhà xứ Tần Nhẫn
10/11/2020 5 Micae  Tiến Nhà xứ Tần Nhẫn
10/11/2020 6 Micae  Huyên Nhà xứ Tần Nhẫn
10/11/2020 7 Micae  Hiến Nhà xứ Tần Nhẫn
10/11/2020 8 Micae  Hùng Nhà xứ Tần Nhẫn
10/11/2020 9 Maria Nguyệt Nhà xứ Tần Nhẫn
10/11/2020 10 Maria Hạt Nhà xứ Tần Nhẫn
10/11/2020 11 Maria Huệ Nhà xứ Tần Nhẫn
10/11/2020 12 Maria Tốn Nhà xứ Tần Nhẫn
10/11/2020 13 Maria Thu Nhà xứ Tần Nhẫn
10/11/2020 14 Maria Nho Nhà xứ Tần Nhẫn
10/11/2020 15 Maria Mười Nhà xứ Tần Nhẫn
10/11/2020 1 Đaminh Thiết Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 2 Phê rô Cường Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 3 Phê rô Long Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 4 Phê rô Trưởng Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 5 Phê rô Quân Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 6 Phê rô Tài Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 7 Phê rô Long Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 8 Phao lô DĐạt Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 9 Phao lô Tuấn Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 10 Phao lô Phương Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 11 Phao lô Sơn Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 12 Phao lô Tiền Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 13 Phê rô Linh Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 14 Phê rô Liên Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 15 Phê rô Tiến Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 16 Maria Yên Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 17 Maria Thúy Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 18 Maria Vân Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 19 Maria Hiền Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 20 Maria Trà Nhà xứ Thụy Lôi
10/11/2020 21 Maria Lệ Nhà xứ Thụy Lôi

Xem Album hình 

BXDĐCV


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm