Danh mục bài viết

Cập nhật 9/11/2020 - 20:17 - Lượt xem 279

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 9/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 09 tháng 11 năm 2020

1.   Công việc

 • Đổ bê-tông cột tầng 3 khu C
 • Chuyển cốp pha tầng 2 khu B lên tầng 3
 • Lấy tim cột tầng 3 khu A,B
 • Xây tường tầng 3  khu A; xây hộp kỹ thuật tầng 3 khu C
 • Sửa kho vật dụng
 • Bảo trì máy móc
 • Bảo trì hệ thống điện nước
 • Chuẩn bị mặt bằng tập kết cát
 • Thi công cốp pha tầng 4 khu B
 • Thi công sắt tầng 4 khu C

2.   Nhân công

 • 18 Thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 25 Thợ công nhật
 • Giáo dân: (Giáo dân giáo xứ Phương Bồ xin chuyển ngày khác)
 • 18 thầy chủng sinh lớp Triết II
 • Các tổ thợ khoán

 

Xem Album hình

 

 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm