Danh mục bài viết

Cập nhật 8/11/2020 - 20:1 - Lượt xem 532

Trực Tuyến Thánh Lễ Tạ Ơn | Cắt Băng Khánh Thành & Làm Phép Trung Tâm Mục Vụ Giáo Xứ Cao Xá | Giáo Phận Thái Bình

Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Đệ, Giám Mục Giáo Phận sẽ cử hành nghi thức cắt băng - làm phép và sau đó là Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Trung tâm mục vụ mới của Giáo xứ Cao Xá - Giáo Miền Hưng Yên - Giáo Phận Thái Bình vào lúc 8h30' | Thứ Ba ngày 10/11/2020


Bài viết mới

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm