Danh mục bài viết

Cập nhật 5/11/2020 - 19:22 - Lượt xem 319

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 05/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 05tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Danh Giáo đến góp công xây dựng.

1.  Công việc

      +  BUỔI SÁNG

 •  XÂY CẦU THANG TẦNG 2-3 KHU A
 •  HOÀN CHỈNH HỘP CỘT TẦNG 3 KHU B
 •  LÀM SẮT
 •  KÉO PHÀO CHỈ
 •  XÂY TƯỜNG TẦNG 1  KHU C; XÂY HỘP CỘT TẦNG 1 KHU C1
 •  BẢO TRÌ HỆ THỐNG CẤP BÊ-TÔNG
 •  HÀN KHUNG NHÀ KHO
 •  BẢO TRÌ HAI MÁY ĐẢO TỰ HÀNH
 •  CHUYỂN XI MĂNG RA CHỖ TRỘN BÊ-TÔNG
 •  ĐI ỐNG THOÁT NƯỚC VÀ ỐNG ĐIỆN TẦNG 3 KHU B
 •  XÂY TƯỜNG CHẮN NƯƠC KHO
 •  NGHIỆM THU CỐT SẮT
 •  ĐẶT XỐP KHE NHIỆT
 •  VỆ SINH CỘT SẮT, MẶT SÀN
 •  PHỤ BẾP
 •  HOÀN THIỆN CỐP PHA TẦNG 3 KHU B; - THÁO DỠ CỐP PHA TẦNG 2 KHU C
 •  THÁO CỐP PHA TẦNG 2 KHU A
 •  THI CÔNG SẮT SÀN TẦNG 3 KHU A; THI CÔNG SẮT TẦNG 4 KHU C; THI CÔNG SẮT TẦNG 3 KHU C

       + BUỔI CHIỀU

 •  XÂY CẦU THANG TẦNG 2-3 KHU A
 •  ĐỔ CỘT TẦNG 3 KHU C; KHOAN CHÂN CƠ 
 •  KÉO PHÀO CHỈ
 •  XÂY TƯỜNG TẦNG 1  KHU C; XÂY HỘP CỘT TẦNG 1 KHU C1
 •  BẢO TRÌ HỆ THỐNG CẤP BÊ-TÔNG
 •  CHẠY THỬ HỆ THỐNG CẤP BÊ-TÔNG
 •  HÀN KHUNG NHÀ KHO
 •  ĐẢO BÊ-TÔNG ĐỔ CỘT tầng 3 khu C
 •  CHUYỂN XI MĂNG RA CHỖ TRỘN BÊ-TÔNG
 •  ĐI ỐNG THOÁT NƯỚC VÀ ỐNG ĐIỆN TẦNG 3 KHU B
 •  ĐẶT XỐP KHE NHIỆT
 •  VỆ SINH CỘT SẮT, MẶT SÀN
 •  CHUYỂN MÁY ĐẦM, DÂY ĐIỆN, VÀ NHỮNG VẬT DỤNG CẦN THIẾT LÊN TẦNG 3 KHU B
 •  PHỤ BẾP
 • CHUẨN BỊ THỰC PHẨM CHO NGÀY ĐỔ BÊ-TÔNG
 • HOÀN THIỆN CỐP PHA TẦNG 3 KHU B; THÁO DỠ CỐP PHA TẦNG 2 KHU C
 • THÁO CỐP PHA TẦNG 2 KHU A
 •  THI CÔNG SẮT SÀN TẦNG 3 KHU A; THI CÔNG SẮT TẦNG 4 KHU C; THI CÔNG SẮT TẦNG 3 KHU C

2.  Nhân công

 • Các thầy chủng sinh lớp Tập Vụ
 • 26 Thợ công nhật
 • Các thầy chủng sinh lớp Triết II
 • Các tổ thợ khoán
 • 14 Giáo dân giáo xứ Danh Giáo 

           

STT TÊN THÁNH HỌ TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ NGÀY
1 Ant. Ti Danh Giáo Nhà xứ 05/11/2020
2 Ant. Kiều Danh Giáo Nhà xứ 05/11/2020
3 Jos Điền Danh Giáo Nhà xứ 05/11/2020
4 Vinc Hảo Danh Giáo Nhà xứ 05/11/2020
5 Jos Mạnh Danh Giáo Nhà xứ 05/11/2020
6 Philumena Xuân Danh Giáo Nhà xứ 05/11/2020
7 Ant. Luật Danh Giáo Nhà xứ 05/11/2020
8 M. Huế Danh Giáo Nhà xứ 05/11/2020
9 M.  Đượm Danh Giáo Nhà xứ 05/11/2020
10 Ant. Sơn Danh Giáo Nhà xứ 05/11/2020
11 Ant. Kiểm Danh Giáo Nhà xứ 05/11/2020
12 Vinc Bình Danh Giáo Nhà xứ 05/11/2020
13 Ant. Thiềm Danh Giáo Nhà xứ 05/11/2020
14 Vinc Phê Danh Giáo Nhà xứ 05/11/2020

Xem album hình

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm