Danh mục bài viết

Cập nhật 4/11/2020 - 6:22 - Lượt xem 441

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 03/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 03 tháng 11 năm 2020 có giáo dân từ Tân Giáo xứ Phương Quan đến góp công xây dựng

1.     Công việc

 • Thợ công nhật xây tường tầng 1 khu C
 • Láng mái vòm khu B
 • Xây bậc thang tầng 1 khu B
 • Chuẩn bị chỗ tập kết vật liệu
 • Chuyển vật liệu sang Tòa Giám mục
 • Lấy tim cốt chuẩn bị dựng hộp cột tầng 3 khu C
 • Kéo phào chỉ
 • Lắp rắp thang vận khu A
 • Thi công điện nước sàn tầng 3 khu B
 • Vệ sinh công trường
 • Tổ cốp pha anh Hậu tháo dỡ cốp pha tấng 2 khu C;  ghép cốp pha sàn tầng 3 khu B
 • Tổ cốp pha anh Loan tiếp tục tháo dỡ cốp pha khu tầng 2 A
 • Tổ cốt thép anh Triết buộc sắt sàn tầng 3 khu B

2.     Nhân công

 • 11 Thợ công nhật
 • 3 tổ thợ khoán
 • 18 Thầy Tập vụ (làm việc buổi sáng)
 • 24 Thầy Chủng sinh Khoa Thần (làm việc buổi chiều)
 • Giáo dân Giáo xứ Phương Quan
STT NGÀY GIÁO XỨ TÊN THÁNH HỌ TÊN
1 03/11/2020 Phương Quan Ga Luyện
2 03/11/2020 Phương Quan Dom Tính
3 03/11/2020 Phương Quan Dom Cảnh
4 03/11/2020 Phương Quan Dom Dân
5 03/11/2020 Phương Quan Jos Thành
6 03/11/2020 Phương Quan Ga.B Hưởng
7 03/11/2020 Phương Quan Dom Minh
8 03/11/2020 Phương Quan Pr Lộc
9 03/11/2020 Phương Quan Dom Toán
10 03/11/2020 Phương Quan Dom Nôm
11 03/11/2020 Phương Quan Ga.B Kiên
12 03/11/2020 Phương Quan Ga.B Ngoãn
13 03/11/2020 Phương Quan Ga.B Kiện
14 03/11/2020 Phương Quan M. Thu
15 03/11/2020 Phương Quan M. Hạ
16 03/11/2020 Phương Quan M.  Liền
17 03/11/2020 Phương Quan Micae Nhàn

 

Xem album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm