Danh mục bài viết

Cập nhật 2/11/2020 - 21:6 - Lượt xem 477

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 01/11/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 01 tháng 11 năm 2020.

1. Công việc

  • Thợ công nhật xây tường tầng 3 khu A
  • Anh Dũng Sửa nhà kho
  • Anh Văn lắp điện nước
  • Tổ cốp pha anh Hậu tháo dỡ cốp pha tấng 2 khu C;  ghép cốp pha sàn tầng 3 khu B
  • Tổ cốp pha anh Loan tiếp tục tháo dỡ cốp pha khu tầng 2 A
  • Tổ cốt thép anh Triết buộc sắt sàn tầng 3 khu B
  • Tổ cốt thép anh Tuyến nghỉ

2. Nhân công

  • 10 Thợ công nhật
  • 3 tổ thợ khoán

Xem album hình


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm