Danh mục bài viết

Cập nhật 29/10/2020 - 20:51 - Lượt xem 376

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 29/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 29 tháng 10 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Phú Giáo đến góp công xây dựng

1. Công việc:

 • Tổ cốp pha anh Hậu tháo dỡ cốp pha sàn tầng 2 khu C2
 • Tổ cốt thép anh Tuyến nghỉ;
 • Tổ cốt thép anh Triết làm buổi chiều;
 • Tổ cốp pha anh Loan tháo dỡ cốp pha khu A&B
 • Thợ công nhật và giáo dân xây tường tầng 1 khu A & C; xây cầu thang tầng 2-3 khu C;
 • Đổ lanh tô cửa
 • Anh Hòa, ông Toán kéo phào chỉ
 • Tổ kỹ thuật sửa chữa bảo trì máy móc
 • Tổ bảo trì dựng thang vận khu A

2. Nhân công:

 • 20 giáo dân giáo xứ Phú Giáo
 • 19 thợ công nhật, quý thầy làm việc tại công trình.

Xem Album hình


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm