Danh mục bài viết

Cập nhật 6/11/2020 - 20:53 - Lượt xem 394

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 28/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 28 tháng 10 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Nam Lỗ và Giáo xứ An Thái đến góp công xây dựng

1. Công việc:

  • Tổ cốp pha anh Hậu tháo dỡ cốp pha sàn tầng 2 khu C2
  • Tổ cốt thép anh Tuyến nghỉ;
  • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép vòm chính khu B và dầm sàn tầng 3 khu B;
  • Tổ cốp pha anh Loan tháo dỡ cốp pha khu B.
  • Thợ công nhật và giáo dân xây tường tầng 3 khu A, tầng 1 khu A & C; xây cầu thang tầng 2-3 khu C; trát tường bao phía bắc.
  • Anh Hòa, ông Toán kéo phào chỉ
  • Tổ kỹ thuật sửa chữa bảo trì máy móc

2. Nhân công:

  • Quý thầy.
  • Thợ công nhật: 18
  • Giáo dân: 24 giáo dân giáo xứ Nam Lỗ và giáo xứ An Thái

 Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm