Danh mục bài viết

Cập nhật 27/10/2020 - 17:40 - Lượt xem 432

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 27/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 27 tháng 10 năm 2020

1. Công việc:

  • Đổ xong 186.4 m3 bê-tông sàn tầng 3 khu A1 + 7 cột khu A2 và 2 cột khu B;
  • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha dầm sàn tầng 4 khu C2;
  • Tổ cốt thép anh Tuyến nghỉ;
  • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép vòm chính khu B và dầm sàn tầng 3 khu B;
  • Tổ cốp pha anh Loan hoàn thiện cốp pha sàn tầng 3 khu A1 và tháo dỡ cốp pha khu B.

 2. Nhân công:

  • Không có giáo dân tới góp công;
  • 24 thợ công nhật, quý thầy làm việc tại công trình.

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm