Danh mục bài viết

Cập nhật 26/10/2020 - 18:59 - Lượt xem 373

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 26/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 26 tháng 10 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Bồ Ngọc và Giáo xứ Mỹ Đình đến góp công xây dựng

1. Công việc:

 • Ghép cốp pha cột tầng 3 khu B;
 • Xây tường tầng 3 khu A2;
 • Xây tường và hộp kỹ thuật tầng 1 khu C;
 • Chuyển vật liệu lên sàn tầng 3 khu A2;
 • Quay các chi tiết trang trí công trình (phào, thanh chớp cửa, vòm các loại…)
 • Ban Bảo Trì kiểm tra và bảo trì phương tiện máy móc để chuẩn bị đổ bê-tông đợt 2 sàn tầng 3 khu A;
 • Tập kết vật liệu, chuẩn bị dụng cụ và phương tiện, vệ sinh cốp pha và cốt thép dầm sàn tầng 3 khu A1 để chuẩn bị đổ bê-tông;
 • Hoàn thiện hệ thống điện nước trên sàn tầng 3 khu A1;
 • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha dầm sàn tầng 4 khu C2;
 • Tổ cốt thép anh Tuyến làm cốt thép sàn tầng 3 khu A1;
 • Tổ cốt thép anh Triết nghỉ;
 • Tổ cốp pha anh Loan hoàn thiện cốp pha sàn tầng 3 khu A1 và tháo dỡ cốp pha khu B.

2. Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 21
 • Giáo dân: 11 nhân công thuộc Giáo xứ Hà Xá, 4 nhân công thuộc Giáo xứ Tống Xuyên và 5 nhân công thuộc Giáo xứ Quan Khê giáo tới góp công.
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Đaminh Hiếu Hà Xá Nhà xứ
2 Đaminh mão Hà Xá Nhà xứ
3 Đaminh Hà Xá Nhà xứ
4 Giuse Nhiệt Hà Xá Nhà xứ
5 Giuse Thuê Hà Xá Nhà xứ
6 Giuse Trường Hà Xá Nhà xứ
7 Giuse Coóng Hà Xá Nhà xứ
8 Phan-xi-cô Khắc Hà Xá Phù Sa
9 Vinh-sơn Hạ Tống Xuyên Nhà xứ
10 Vinh-sơn Tuyền Tống Xuyên Nhà xứ
11 Vinh-sơn Phố Tống Xuyên Nhà xứ
12 Maria Liên Tống Xuyên Nhà xứ
13 Vinh-sơn Luật Quan Khê Nhà xứ
14 Vinh-sơn Bốn Quan Khê Nhà xứ
15 Vinh-sơn Lạng Quan Khê Nhà xứ
16 Vinh-sơn Hiến Quan Khê Nhà xứ
17 Gioan Đặt Quan Khê Nhà xứ
18 Gioan Tài Hà Xá Xuân Hải
19 Gioan Vị Hà Xá Xuân Hải
20 Gioan Phúc Hà Xá Xuân Hải

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm