Danh mục bài viết

Cập nhật 26/10/2020 - 19:0 - Lượt xem 380

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 25/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 25 tháng 10 năm 2020

1. Công việc:

 • Ghép cốp pha cột tầng 3 khu B;
 • Đổ bê-tông cột tầng 3 khu A2;
 • Xây cầu thang tầng 2 khu C;
 • Xây tường và hộp kỹ thuật tầng 1 khu C;
 • Chuyển vật liệu lên sàn tầng 3 khu A2;
 • Quay các chi tiết trang trí công trình (phào, thanh chớp cửa, vòm các loại…)
 • Ban Bảo Trì kiểm tra và bảo trì phương tiện máy móc để chuẩn bị đổ bê-tông đợt 2 sàn tầng 3 khu A.
 • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha dầm sàn tầng 4 khu C2;
 • Tổ cốt thép anh Tuyến làm cốt thép sàn tầng 3 khu A1;
 • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu C1 và cốt thép vòm chính tiền sảnh tầng 2 khu B;
 • Tổ cốp pha anh Loan hoàn thiện cốp pha sàn tầng 3 khu A1 và tháo dỡ cốp pha khu B.

.2. Nhân công: 

 • 12 giáo dân giáo xứ Bồ Ngọc, 7 giáo dân giáo xứ Mỹ Đình giáo tới góp công;
 • 12 thợ công nhật, quý thầy làm việc tại công trình.
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Giuse Liên Mỹ Đình Nhà xứ
2 Maria Khanh Mỹ Đình Nhà xứ
3 Maria Thúy Mỹ Đình Nhà xứ
4 Phê-rô Thạo Mỹ Đình Nhà xứ
5 Maria Rồng Mỹ Đình Nhà xứ
6 Maria Thà Mỹ Đình Nhà xứ
7 Maria Miên Mỹ Đình Nhà xứ

 

STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Đaminh Thinh Bồ Ngọc Nhà xứ
2 Đaminh Đình Bồ Ngọc Nhà xứ
3 Đaminh Thông Bồ Ngọc Nhà xứ
4 Đaminh Trãi Bồ Ngọc Nhà xứ
5 Đaminh Đảo Bồ Ngọc Nhà xứ
6 Đaminh Tận Bồ Ngọc Nhà xứ
7 Đaminh Riểu Bồ Ngọc Nhà xứ
8 Đaminh Thưởng Bồ Ngọc Nhà xứ
9 Đaminh Chiến Bồ Ngọc Nhà xứ
10 Đaminh Công Bồ Ngọc Nhà xứ
11 Maria Nết Bồ Ngọc Nhà xứ
12 Maria Thụy Bồ Ngọc Nhà xứ

 

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm