Danh mục bài viết

Cập nhật 23/10/2020 - 18:16 - Lượt xem 413

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 23/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 23 tháng 10 năm 2020

1. Công việc:

  • Đổ xong 174.4 m3 bê-tông sàn tầng 3 khu C1.
  • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha dầm sàn tầng 4 khu C2;
  • Tổ cốt thép anh Tuyến làm cốt thép sàn tầng 3 khu A1;
  • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu C1 và cốt thép vòm chính tiền sảnh tầng 2 khu B;
  • Tổ cốp pha anh Loan hoàn thiện cốp pha sàn tầng 3 khu A1 và tháo dỡ cốp pha khu B.

2. Nhân công:

  • Quý thầy.
  • Thợ công nhật: 24
  • Giáo dân: không có

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm