Danh mục bài viết

Cập nhật 22/10/2020 - 21:10 - Lượt xem 507

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 22/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 22 tháng 10 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Duyên Tục và Giáo xứ Chấp Trung đến góp công xây dựng

1. Công việc:

 • Xây tường hộp trang trí và tầng 1 khu C;
 • Quay các chi tiết trang trí công trình (phào, thanh chớp cửa, vòm các loại…)
 • Vệ sinh cốp pha + cốt thép sàn tầng 3 khu C1; tập kết vật liệu, dụng cụ, phương tiện, máy móc, để chuẩn bị cho việc đổ bê-tông sàn tầng 3 khu C1 vào ngày 23 tháng 10 năm 2020.
 • Ban Điện nước ráp hệ thống điện và ống thoát nước sinh hoạt sàn tầng 3 khu C1 để chuẩn bị đổ bê-tông;
 • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha dầm sàn tầng 4 khu C2;
 • Tổ cốt thép anh Tuyến làm cốt thép sàn tầng 3 khu A1;
 • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu C1 và cốt thép vòm chính tiền sảnh tầng 2 khu B;
 • Tổ cốp pha anh Loan hoàn thiện cốp pha sàn tầng 3 khu A1 và tháo dỡ cốp pha khu B.

2. Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 22
 • Giáo dân: 14 nhân công thuộc Giáo xứ Chấp Trung và 9  nhân công thuộc Giáo xứ Duyên Tục tới góp công.
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Augustino Sách Duyên Tục Nhà xứ
2 Augustino Cầu Duyên Tục Nhà xứ
3 Augustino Tình Duyên Tục Nhà xứ
4 Augustino Thuật Duyên Tục Nhà xứ
5 Augustino Thiện Duyên Tục Nhà xứ
6 Maria Bắc Duyên Tục Nhà xứ
7 Maria Hiến Duyên Tục Duyên Trang
8 Phanxicô Đoán Duyên Tục Nhà xứ
9 Augustino Duyên Tục Nhà xứ

 

STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Phê-rô Tín Chấp Trung Nhà xứ
2 Giuse Chấp Trung Nhà xứ
3 Maria Hải Chấp Trung Nhà xứ
4 Giuse Hiệu Chấp Trung Nhà xứ
5 Giuse Đương Chấp Trung Nhà xứ
6 Phê-rô Thành Chấp Trung Nhà xứ
7 Giuse Dũng Chấp Trung Nhà xứ
8 Phê-rô Quyền Chấp Trung Nhà xứ
9 Giuse Hoán Chấp Trung Nhà xứ
10 Giuse Chấp Trung Nhà xứ
11 Phê-rô Đẳng Chấp Trung Nhà xứ
12 Giuse Cường Chấp Trung Nhà xứ
13 Phê-rô Ngạn Chấp Trung Nhà xứ
14 Giuse Huy Chấp Trung Nhà xứ

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm