Danh mục bài viết

Cập nhật 21/10/2020 - 20:55 - Lượt xem 347

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 21/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 21 tháng 10 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ An Lập đến góp công xây dựng

1. Công việc:

 • Đổ bê-tông cột tầng 3 khu A2;
 • Xây bậc cầu thang tầng 1 khu A2;
 • Xây hộp trang trí và tường khu C1;
 • Quay các chi tiết trang trí công trình (phào, thanh chớp cửa, vòm các loại…)
 • Ban Điện nước ráp hệ thống điện và ống thoát nước sinh hoạt sàn tầng 3 khu C1 để chuẩn bị đổ bê-tông;
 • Ban Bảo trì tiến hành kiểm tra và bảo trì các phương tiện, máy móc phục vụ việc đổ bê-tông sàn tầng 3 khu C1 vào ngày 23 tháng 10 năm 2020.
 • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha dầm sàn tầng 4 khu C2;
 • Tổ cốt thép anh Tuyến nghỉ;
 • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu C1 và cốt thép vòm chính tiền sảnh tầng 2 khu B;
 • Tổ cốp pha anh Loan hoàn thiện cốp pha sàn tầng 3 khu A1 và tháo dỡ cốp pha khu B.

2. Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 22
 • Giáo dân: 10 nhân công thuộc Giáo xứ An Lập tới góp công.
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Đa-minh Lập An Lập Nhà xứ
2 Đa-minh Chiên An Lập Nhà xứ
3 Phê-rô Nam An Lập Nhà xứ
4 Giuse Lừng An Lập Nhà xứ
5 Giuse Ngự An Lập Nhà xứ
6 Giuse Vang An Lập Nhà xứ
7 Giuse Doanh An Lập Nhà xứ
8 Giuse Hiện An Lập Nhà xứ
9 Giuse Tuynh An Lập Nhà xứ
10 Maria Thơi An Lập Nhà xứ

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm