Danh mục bài viết

Cập nhật 18/10/2020 - 20:31 - Lượt xem 221

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 18/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 18 tháng 10 năm 2020

1. Công việc:

  • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha dầm sàn tầng 4 khu C2;
  • Tổ cốt thép anh Tuyến làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu A1;
  • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép dầm sàn tầng 3 khu C2;
  • Tổ cốp pha anh Loan nghỉ.

2. Nhân công:

  • Quý thầy.
  • Thợ công nhật: nghỉ
  • Giáo dân: không có

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm