Danh mục bài viết

Cập nhật 14/10/2020 - 20:43 - Lượt xem 268

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 13/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 13 tháng 10 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Xuân Hòa đến góp công xây dựng

1. Công việc:

 • Xây hộp kỹ thuật tầng 2 khu A2 và khu C2;
 • Xây bậc cầu thang tầng 2 khu A2;
 • Xây tường chắn cầu thang bộ tiền sảnh chính tầng 3 khu C2;
 • Xây tường tầng 3 khu C2;
 • Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột tầng 3 khu C2;
 • Đổ bê-tông được 5 cột mới/ 24 cột đã đổ /89 cột toàn khu C.
 • Chuyển vật liệu (cát, gạch) lên sàn tầng 3 khu C2 để xây tường.
 • Quay các chi tiết trang trí công trình (phào, thanh chớp cửa, vòm các loại…)
 • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha dầm sàn tầng 3 khu B;
 • Tổ cốt thép anh Tuyến buộc thép cột tầng 3 khu A2;
 • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu C1 và cốt thép vòm tiền sảnh tầng 2 khu B;
 • Tổ cốp pha anh Loan ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A1.

2. Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 22
 • Giáo dân: 17 nhân công thuộc Giáo xứ Xuân Hòa
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Vinh-sơn Kiêm Xuân Hòa Nhà xứ
2 Giuse Phức Xuân Hòa Nhà xứ
3 Đaminh Lục Xuân Hòa Nhà xứ
4 Vinh-sơn Nhật Xuân Hòa Nhà xứ
5 Vinh-sơn Tiệm Xuân Hòa Nhà xứ
6 Đaminh Ninh Xuân Hòa Nhà xứ
7 Giuse Khải Xuân Hòa Nhà xứ
8 Giuse Cát Xuân Hòa Nhà xứ
9 Giuse Đàn Xuân Hòa Nhà xứ
10 Đaminh Nhân Xuân Hòa Nhà xứ
11 Phê-rô Truyền Xuân Hòa Nhà xứ
12 Maria Mão Xuân Hòa Nhà xứ
13 Maria Đam Xuân Hòa Nhà xứ
14 Vinh-sơn Cược Xuân Hòa Nhà xứ
15 Đaminh Rất Xuân Hòa Nhà xứ
16 Vinh-sơn Năng Xuân Hòa Nhà xứ
17 Đaminh Thiệp Xuân Hòa Nhà xứ

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm