Danh mục bài viết

Cập nhật 13/10/2020 - 20:38 - Lượt xem 285

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 12/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 12 tháng 10 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Lai Ổn đến góp công xây dựng

1. Công việc:

 • Xây hộp kỹ thuật tầng 2 khu A2 và khu C2;
 • Xây bậc cầu thang tầng 2 khu A2;
 • Xây tường chắn cầu thang bộ tiền sảnh chính tầng 2 khu B;
 • Xây tường tầng 1 khu C1;
 • Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột tầng 3 khu C2;
 • Đổ bê-tông được 6 cột mới/ 19 cột đã đổ /89 cột toàn khu C.
 • Chuyển vật liệu (cát, gạch) lên sàn tầng 3 khu C2 để chuẩn bị xây tường.
 • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha dầm sàn tầng 3 khu B;
 • Tổ cốt thép anh Tuyến buộc thép cột tầng 3 khu A2ỉ;
 • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu C1 và cốt thép vòm tiền sảnh tầng 2 khu B;
 • Tổ cốp pha anh Loan ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A1.

2. Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 22
 • Giáo dân: 24 nhân công thuộc Giáo xứ Lai Ổn
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Đa-minh Xuân Lai Ổn Nhà xứ
2 Giuse Đĩnh Lai Ổn Nhà xứ
3 Vinh-sơn Trịnh Lai Ổn Nhà xứ
4 Vinh-sơn Thuật Lai Ổn Nhà xứ
5 Maria Hiên Lai Ổn Nhà xứ
6 Gioan Cảnh Lai Ổn Đồng Ấu
7 Gioan Tráng Lai Ổn Đồng Ấu
8 Gioan Kiêm Lai Ổn Đồng Ấu
9 An-tôn Đĩnh Lai Ổn Đồng Ấu
10 Maria Chung Lai Ổn Đồng Ấu
11 Gioan Công Lai Ổn Trung Châu
12 Vinh-sơn Ruynh Lai Ổn Trung Châu
13 An-tôn Thám Lai Ổn Cao Nội
14 Đa-minh Lai Ổn An Ninh
15 Đa-minh Long Lai Ổn An Ninh
16 Maria Nương Lai Ổn Vọng Lỗ
17 Maria Ngọ Lai Ổn Vọng Lỗ
18 Maria Miễn Lai Ổn Vọng Lỗ
19 Maria Thâm Lai Ổn Vọng Lỗ
20 Maria Phương Lai Ổn Vọng Lỗ
21 Phê-rô Thắng Lai Ổn Thủy Cơ
22 Maria Hiệp Lai Ổn Đồng Bằng
23 Maria Tuyn Lai Ổn Đồng Bằng
24 Maria Ly Lai Ổn Đồng Bằng

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm