Danh mục bài viết

Cập nhật 11/10/2020 - 20:52 - Lượt xem 232

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 11/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 11 tháng 10 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Tràng Lũ đến góp công xây dựng

1. Công việc:

 • Xây hộp kỹ thuật tầng 2 khu A2 và khu C2;
 • Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột tầng 3 khu C2;
 • Đổ bê-tông được 3 cột mới/ 13 cột đã đổ /89 cột toàn khu C.
 • Chuyển vật liệu (cát, gạch) lên sàn tầng 3 khu C2 để chuẩn bị xây tường.
 • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha dầm sàn tầng 3 khu B;
 • Tổ cốt thép anh Tuyến buộc thép cột tầng 3 khu A2ỉ;
 • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu C1 và cốt thép vòm tiền sảnh tầng 2 khu B;
 • Tổ cốp pha anh Loan ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A1.

2. Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 10
 • Giáo dân: 24 nhân công thuộc Giáo xứ Tràng Lũ
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Giuse Hảo Tràng Lũ Nhà xứ
2 Giuse Chúng Tràng Lũ Nhà xứ
3 Phan-xi-cô Đôn Tràng Lũ Nhà xứ
4 Phan-xi-cô Toàn Tràng Lũ Nhà xứ
5 Phan-xi-cô Yên Tràng Lũ Nhà xứ
6 Giuse Liên Tràng Lũ Nhà xứ
7 Phan-xi-cô Oánh Tràng Lũ Nhà xứ
8 Giuse Đinh Tràng Lũ Hai Giáp
9 Giuse Hòa Tràng Lũ Hai Giáp
10 Maria Tràng Lũ Hai Giáp
11 Giuse Thướng Tràng Lũ Hai Giáp
12 Giuse Châu Tràng Lũ Hai Giáp
13 Giuse Tràng Lũ Hai Giáp
14 Giuse Nhàn Tràng Lũ Hai Giáp
15 Giuse Lậu Tràng Lũ Hai Giáp
16 Đaminh Hướng Tràng Lũ Trung Thôn
17 Đaminh Thành Tràng Lũ Trung Thôn
18 Đaminh Duy Tràng Lũ Trung Thôn
19 Đaminh Đại Tràng Lũ Trung Thôn
20 Đaminh Được Tràng Lũ Trung Thôn
21 Đaminh Tính Tràng Lũ Trung Thôn
22 Gioan Tùng Tràng Lũ Thượng Thôn
23 Gioan Hiệp Tràng Lũ Thượng Thôn
24 Gioan Trọng Tràng Lũ Thượng Thôn

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm