Danh mục bài viết

Cập nhật 10/10/2020 - 22:52 - Lượt xem 218

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 10/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm ngày 10 tháng 10 năm 2020

1. Công việc:

 • Xây tường T1 khu C2 và khu B;
 • Xây hộp kỹ thuật tầng 2 khu A2 và khu C2;
 • Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột tầng 3 khu C2;
 • Đổ bê-tông được 9 cột mới/ 9 cột đã đổ /89 cột toàn khu C.
 • Bắn định vị cột tầng 3 khu A2; (từ tầng 3 trở lên, anh Tấn bắn định vị giúp công trình theo nghĩa công đức)
 • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha dầm sàn tầng 3 khu B;
 • Tổ cốt thép anh Tuyến nghỉ;
 • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu C1 và cốt thép cột tầng 2 khu B;
 • Tổ cốp pha anh Loan ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A1.

2. Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 18
 • Giáo dân: 8 nhân công thuộc Giáo xứ Đại Điền, 20 nhân công thuộc Giáo xứ Minh Đức và Ninh Cù
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Đa-minh Đại Điền Nhà xứ
2 Giuse Phỗng Đại Điền Nhà xứ
3 Đa-minh Hiếu Đại Điền Nhà xứ
4 Đa-minh Đức Đại Điền Nhà xứ
5 Đa-minh Dũng Đại Điền Nhà xứ
6 Maria Đại Điền Nhà xứ
7 Maria Nhường Đại Điền Nhà xứ
8 Maria Hương Đại Điền Nhà xứ

 

STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Inhaxxiô Đà Minh Đức Nhà xứ
2 Inhaxxiô Doanh Minh Đức Nhà xứ
3 Inhaxxiô Kết Minh Đức Nhà xứ
4 Inhaxxiô Quang Minh Đức Nhà xứ
5 Inhaxxiô Oánh Minh Đức Nhà xứ
6 Inhaxxiô Minh Đức Nhà xứ
7 Inhaxxiô Hạn Minh Đức Nhà xứ
8 Inhaxxiô Tế Minh Đức Nhà xứ
9 Inhaxxiô Khanh Minh Đức Nhà xứ
10 Inhaxxiô Lực Minh Đức Nhà xứ
11 Inhaxxiô Đoạt Minh Đức Nhà xứ
12 Inhaxxiô Bái Minh Đức Nhà xứ
13 Inhaxxiô Chuy Minh Đức Nhà xứ
14 Inhaxxiô Chường Minh Đức Nhà xứ
15 Inhaxxiô Khiết Minh Đức Nhà xứ
16 Maria Liêm Minh Đức Nhà xứ
17 Maria Dịu Minh Đức Nhà xứ
18 Maria Thuyen Minh Đức Nhà xứ
19 Maria Khiên Minh Đức An Bài
20 Inhaxxiô Tuân Minh Đức An Bài

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm