Danh mục bài viết

Cập nhật 24/10/2020 - 11:16 - Lượt xem 281

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 09/10/2020

Ngày 09 tháng 10 năm 2020, giáo dân từ các Giáo xứ Tân Hưng tới đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.

1. Công việc:

 • Xây tường T1 khu C2 và khu B;
 • Xây hộp kỹ thuật tầng 2 khu A2 và khu C2;
 • Đổ xong bê-tông sàn tầng 3 khu A2; Khối lượng : 153.6m3.
 • Đổ xong bê-tông vòm của lớn tiền sảnh và cột tầng 2 khu B;
 • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha vòm lớn tiền sảnh chính và dầm sàn tầng 3 khu B;
 • Tổ cốt thép anh Tuyến làm xong cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu A2;
 • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu C1 và cốt thép cột tầng 2 khu B;
 • Tổ cốp pha anh Loan ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A1.

2. Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 24
 • Giáo dân: 55 nhân công thuộc Giáo xứ Tân Hưng
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 An-Tôn Lập Tân Hưng Nhà xứ
2 An-Tôn Mạc Tân Hưng Nhà xứ
3 An-Tôn Thịnh Tân Hưng Nhà xứ
4 An-Tôn Khoa Tân Hưng Nhà xứ
5 An-Tôn Tứ Tân Hưng Nhà xứ
6 An-Tôn Thọ Tân Hưng Nhà xứ
7 An-Tôn Tân Hưng Nhà xứ
8 An-Tôn Quyến Tân Hưng Nhà xứ
9 An-Tôn Chúc Tân Hưng Nhà xứ
10 An-Tôn Dương Tân Hưng Nhà xứ
11 An-Tôn Mạnh Tân Hưng Nhà xứ
12 Maria Mát Tân Hưng Nhà xứ
13 Maria Mừng Tân Hưng Nhà xứ
14 Maria Duyên Tân Hưng Nhà xứ
15 Maria Hiển Tân Hưng Nhà xứ
16 Maria Phong Tân Hưng Nhà xứ
17 Maria Hoàng Tân Hưng Nhà xứ
18 Maria Nhan Tân Hưng Nhà xứ
19 Maria Loan Tân Hưng Nhà xứ
20 Maria Thắm Tân Hưng Nhà xứ
21 Maria Nhung Tân Hưng Nhà xứ
22 Phê-rô Hiển Tân Hưng Tích Thủy
23 Phê-rô Hạnh Tân Hưng Tích Thủy
24 Phê-rô Thắng Tân Hưng Tích Thủy
25 Phê-rô Toản Tân Hưng Tích Thủy
26 An-Tôn Biền Tân Hưng Tích Thủy
27 An-Tôn Bình Tân Hưng Tích Thủy
28 Maria Toán Tân Hưng Tích Thủy
29 Maria Lan Tân Hưng Tích Thủy
30 Maria Tạo Tân Hưng Tích Thủy
31 An-Tôn Vương Tân Hưng Lãng Khê
32 Maria Miện Tân Hưng Lãng Khê
33 An-Tôn Túy Tân Hưng Lãng Khê
34 An-Tôn Tạch Tân Hưng Lãng Khê
35 An-Tôn Ngôn Tân Hưng Lãng Khê
36 An-Tôn Thông Tân Hưng Lãng Khê
37 An-Tôn Liêm Tân Hưng Lãng Khê
38 Maria Liễu Tân Hưng Lãng Khê
39 An-Tôn Hoàng Tân Hưng Lãng Khê
40 An-Tôn Đoàn Tân Hưng Lãng Khê
41 An-Tôn Điểm Tân Hưng Lãng Khê
42 An-Tôn Hùng Tân Hưng Lãng Khê
43 Maria Lành Tân Hưng Lãng Khê
44 An-Tôn Tuyền Tân Hưng Lãng Khê
45 Maria Hằng Tân Hưng Lãng Khê
46 Maria Phượng Tân Hưng Lãng Khê
47 Maria Lành Tân Hưng Lãng Khê
48 An-Tôn Hiến Tân Hưng Lãng Khê
49 An-Tôn Thủy Tân Hưng Lãng Khê
50 Maria Khen Tân Hưng Lãng Khê
51 An-Tôn Hàn Tân Hưng Lãng Khê
52 Maria Tâm Tân Hưng Lãng Khê
53 Maria Kính Tân Hưng Lãng Khê
54 Maria Luyến Tân Hưng Lãng Khê
55 An-Tôn Duy Tân Hưng Lãng Khê

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm