Danh mục bài viết

Cập nhật 8/10/2020 - 20:59 - Lượt xem 266

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 08/10/2020

Ngày 08 tháng 10 năm 2020, giáo dân từ các Giáo xứ Cao Mộc tới đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.

1. Công việc:

  • Xây tường + hộp kỹ thuật tầng 1 khu C1;
  • Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột tầng 2 khu B và tầng 3 khu C;
  • Bảo trì dụng cụ, phương tiện, máy múc và thu dọn mặt bằng thi công để chuẩn bị cho việc đổ bê-tông sàn đợt 1 tầng 3 khu A;
  • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha vòm lớn tiền sảnh chính và dầm sàn tầng 3 khu B;
  • Tổ cốt thép anh Tuyến làm xong cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu A2;
  • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu C1 và cốt thép cột tầng 2 khu B;
  • Tổ cốp pha anh Loan ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A1.

2. Nhân công:

  • Quý thầy.
  • Thợ công nhật: 22
  • Giáo dân: 13 nhân công thuộc Giáo xứ Cao Mộc
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Giuse Tăng Cao Mộc Nhà xứ
2 Giuse Hoàng Cao Mộc Nhà xứ
3 Micae Nga Cao Mộc Rồi Đông
4 Micae Toàn Cao Mộc Rồi Đông
5 Micae Thục Cao Mộc Rồi Đông
6 Micae Biên Cao Mộc Rồi Đông
7 Gioan Doai Cao Mộc Rồi Đông
8 Phê-rô Trọng Cao Mộc Tào Xá
9 Phê-rô Dương Cao Mộc Tào Xá
10 Phê-rô Dũng Cao Mộc Tào Xá
11 Phê-rô Đáng Cao Mộc Tào Xá
12 Vinh-sơn Cường Cao Mộc Thân Thượng
13 Maria Tám Cao Mộc Thân Thượng

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm