Danh mục bài viết

Cập nhật 7/10/2020 - 18:14 - Lượt xem 280

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 07/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm ngày 07 tháng 10 năm 2020

1. Công việc:

 • Xây tường + hộp kỹ thuật tầng 1 khu C1;
 • Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột khu B;
 • Chuyển và ghép cốp pha cột tầng 3 khu C2;
 • Bảo trì dụng cụ, phương tiện, máy múc và thu dọn mặt bằng thi công để chuẩn bị cho việc đổ bê-tông sàn đợt 1 tầng 3 khu A;
 • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha vòm lớn tiền sảnh chính và dầm sàn tầng 3 khu B;
 • Tổ cốt thép anh Tuyến làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu A2;
 • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu C1 và cốt thép cột tầng 2 khu B;
 • Tổ cốp pha anh Loan ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A1.

2. Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 21
 • Giáo dân: Không có

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm