Danh mục bài viết

Cập nhật 6/10/2020 - 22:52 - Lượt xem 251

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 06/10/2020

Ngày 06 tháng 10 năm 2020, giáo dân từ các Giáo xứ Bác Trạch và Giáo xứ Thượng Phúc tới đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.

1. Công việc:

 • Xây tường tầng 1 khu khu B;
 • Xây hộp kỹ thuật tầng 1 khu C1;
 • Xây cầu thang bộ tầng 2 khu C2;
 • Đổ xong sê-nô tiền sảnh vòng cung;
 • Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột khu B;
 • Chuyển cốp pha cột lên sàn tầng 3;
 • Trát tường bao phía Bắc;
 • Ghép xong đá mộ Đức ông Tôma;
 • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha vòm lớn tiền sảnh chính và dầm sàn tầng 3 khu B;
 • Tổ cốt thép anh Tuyến làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu A2;
 • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu C1 và cốt thép cột tầng 2 khu B;
 • Tổ cốp pha anh Loan nghỉ.

2. Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 23
 • Giáo dân: 60 nhân công thuộc Giáo xứ Bác Trạch và 16 nhân công thuộc Giáo xứ Thượng Phúc
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Giêrônimô Sach Bác Trạch Nhà xứ
2 Giêrônimô Bác Bác Trạch Nhà xứ
3 Giêrônimô Hinh Bác Trạch Nhà xứ
4 Giêrônimô Nghiên Bác Trạch Nhà xứ
5 Giêrônimô Vụ Bác Trạch Nhà xứ
6 Giêrônimô Thao Bác Trạch Nhà xứ
7 Giêrônimô Tình Bác Trạch Nhà xứ
8 Giêrônimô Truyền Bác Trạch Nhà xứ
9 Giêrônimô Cách Bác Trạch Nhà xứ
10 Philomina Lạc Bác Trạch Nhà xứ
11 Giêrônimô Toán Bác Trạch Nhà xứ
12 Giêrônimô Tình Bác Trạch Nhà xứ
13 Giêrônimô Thặng Bác Trạch Nhà xứ
14 Giêrônimô Trạch Bác Trạch Nhà xứ
15 Giêrônimô Yêng Bác Trạch Nhà xứ
16 Giêrônimô Vụ Bác Trạch Nhà xứ
17 Giêrônimô Thiết Bác Trạch Nhà xứ
18 Giêrônimô Phướng Bác Trạch Nhà xứ
19 Giêrônimô Toàn Bác Trạch Nhà xứ
20 Philomina Sửu Bác Trạch Nhà xứ
21 Philomina Bình Bác Trạch Nhà xứ
22 Philomina Bác Trạch Nhà xứ
23 Giêrônimô Ban Bác Trạch Nhà xứ
24 Giêrônimô Hướng Bác Trạch Nhà xứ
25 Giêrônimô Hĩu Bác Trạch Nhà xứ
26 Giêrônimô Thành Bác Trạch Nhà xứ
27 Giêrônimô Phụ Bác Trạch Nhà xứ
28 Giêrônimô Yên Bác Trạch Nhà xứ
29 Giêrônimô Thực Bác Trạch Nhà xứ
30 Giêrônimô Trưởng Bác Trạch Nhà xứ
31 Giêrônimô Thuynh Bác Trạch Nhà xứ
32 Philomina Tình Bác Trạch Nhà xứ
33 Philomina Hợi Bác Trạch Nhà xứ
34 Giêrônimô Mão Bác Trạch Nhà xứ
35 Giêrônimô Tường Bác Trạch Nhà xứ
36 Giêrônimô Tùy Bác Trạch Nhà xứ
37 Giêrônimô Dương Bác Trạch Nhà xứ
38 Maria Tía Bác Trạch Nhà xứ
39 Philomina Tịnh Bác Trạch Nhà xứ
40 Philomina Bác Trạch Nhà xứ
41 Giêrônimô Uy Bác Trạch Nhà xứ
42 Giêrônimô Nhậm Bác Trạch Nhà xứ
43 Giêrônimô Lục Bác Trạch Nhà xứ
44 Giêrônimô Khuýnh Bác Trạch Nhà xứ
45 Giêrônimô Huê Bác Trạch Nhà xứ
46 Giêrônimô Hinh Bác Trạch Nhà xứ
47 Philomina Vợi Bác Trạch Nhà xứ
48 Philomina Tại Bác Trạch Nhà xứ
49 Philomina Lương Bác Trạch Nhà xứ
50 Giêrônimô Ngêng Bác Trạch Nhà xứ
51 Giêrônimô Chương Bác Trạch Nhà xứ
52 Giêrônimô Nghệ Bác Trạch Nhà xứ
53 Philomina Bẩy Bác Trạch Nhà xứ
54 Philomina Châu Bác Trạch Nhà xứ
55 Catarina Tía Bác Trạch Nhà xứ
56 Giêrônimô Thuy Bác Trạch Nhà xứ
57 Giêrônimô Nhất Bác Trạch Nhà xứ
58 Giêrônimô Lượng Bác Trạch Nhà xứ
59 Philomina Thu Bác Trạch Nhà xứ
60 Philomina The Bác Trạch Nhà xứ

 

STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Giuse Đô Thượng Phúc Trà Hồi
2 Giuse Hoàng Thượng Phúc Trà Hồi
3 Giuse Tuyên Thượng Phúc Trà Hồi
4 Giuse Hạnh Thượng Phúc Trà Hồi
5 Giuse Trung Thượng Phúc Trà Hồi
6 Vinh-sơn Đăng Thượng Phúc An Nghĩa
7 Vinh-sơn Tăng Thượng Phúc An Nghĩa
8 Vinh-sơn Hoan Thượng Phúc An Nghĩa
9 Vinh-sơn Thượng Phúc An Nghĩa
10 Vinh-sơn Hiệp Thượng Phúc An Nghĩa
11 Vinh-sơn Lưu Thượng Phúc An Nghĩa
12 Maria Sản  Thượng Phúc An Nghĩa
13 Maria Sinh Thượng Phúc An Tiêm
14 Đaminh Tân Thượng Phúc An Tiêm
15 Giuse Thế Thượng Phúc An Tiêm
16 Augustinô Đưởng Thượng Phúc Quân Động

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm