Danh mục bài viết

Cập nhật hôm nay, lúc 6:51 - Lượt xem 237

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 04/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 04 tháng 10 năm 2020

1. Công việc:

  • Xây tường tầng 1 khu C2 và khu B;
  • Xây hộp kỹ thuật tầng 1 khu C1;
  • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha dầm sàn tầng 3 khu B;
  • Tổ cốt thép anh Tuyến làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu A2;
  • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu C1 và cốt thép cột tầng 2 khu B;
  • Tổ cốp pha anh Loan nghỉ.

2. Nhân công:

  • Quý thầy.
  • Thợ công nhật: 6
  • Giáo dân: 11 nhân công thuộc Giáo xứ Vạn Đồn
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Micae Giáp Vạn Đồn Nhà xứ
2 Micae Nhất Vạn Đồn Nhà xứ
3 Micae Phượng Vạn Đồn Nhà xứ
4 Micae Khắc Vạn Đồn Nhà xứ
5 Phê-rô Ánh Vạn Đồn Ngoại Trình
6 Phao-lô Phúc Vạn Đồn Tu Trình
7 Phao-lô Quỳnh Vạn Đồn Tu Trình
8 Maria Tốt Vạn Đồn Quảng Lạp
9 Maria Thảo Vạn Đồn Quảng Lạp
10 Maria Ngợi Vạn Đồn Quảng Lạp
11 Maria Yến Vạn Đồn Quảng Lạp

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm