Danh mục bài viết

Cập nhật 3/10/2020 - 17:18 - Lượt xem 264

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 03/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 03 tháng 10 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Cam Châu đến góp công xây dựng.

1. Công việc:

 • Xây tường tầng 1 khu C2 và khu B;
 • Xây hộp kỹ thuật tầng 1 khu C1;
 • Đổ bê-tông 4 cột tầng 2 khu B;
 • Đổ 18 lanh tô cửa;
 • Đổ bê-tông dầm sàn tầng 3 đợt 1 khu C: Tổng khối lượng bê-tông đổ 157,6 m3 (khối lượng theo bản vẽ là 155 m3)
 • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha dầm sàn tầng 3 khu B;
 • Tổ cốt thép anh Tuyến làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu A2;
 • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu C1 và cốt thép cột tầng 2 khu B;
 • Tổ cốp pha anh Loan nghỉ.

2.    Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 26
 • Giáo dân: 19 nhân công thuộc Giáo xứ Cam Châu
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Gioan.B Hiếu Cam Châu Nhà xứ
2 Gioan.B Trường Cam Châu Nhà xứ
3 Gioan.B Tồn Cam Châu Nhà xứ
4 Gioan.B Quynh Cam Châu Nhà xứ
5 Gioan.B Ruynh Cam Châu Nhà xứ
6 Gioan.B Đảo Cam Châu Nhà xứ
7 Gioan.B Kết Cam Châu Nhà xứ
8 Gioan.B Mỹ Cam Châu Nhà xứ
9 Gioan.B Thỉnh Cam Châu Nhà xứ
10 Gioan.B Tám Cam Châu Nhà xứ
11 Gioan.B Phi Cam Châu Nhà xứ
12 Gioan.B Đủ Cam Châu Nhà xứ
13 Maria Hương Cam Châu Nhà xứ
14 Maria Màu Cam Châu Nhà xứ
15 Maria Thít Cam Châu Nhà xứ
16 Maria La Cam Châu Nhà xứ
17 Maria Hiên Cam Châu Nhà xứ
18 Maria Loan Cam Châu Nhà xứ
19 Maria Thao Cam Châu Nhà xứ

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm