Danh mục bài viết

Cập nhật 3/10/2020 - 17:1 - Lượt xem 259

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 02/10/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 02 tháng 10 năm 2020 có giáo dân từ Giáo họ Phương Quan và Giáo xứ Hải Linh đến góp công xây dựng.

1. Công việc:

  • Xây tường tầng 1 khu C2 và khu B;
  • Xây hộp kỹ thuật tầng 1 khu C2;
  • Làm cốp pha, cốt thép và đổ bê-tông lanh tô cửa tầng 1 khu B;
  • Tổ cốp pha anh Hậu làm cốp pha dầm sàn tầng 3 khu B;
  • Tổ cốt thép anh Tuyến làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu A2;
  • Tổ cốt thép anh Triết làm cốt thép dầm sàn  tầng 3 khu C1 và cốt thép cột tầng 2 khu B;
  • Tổ cốp pha anh Loan nghỉ.

2. Nhân công:

  • Quý thầy.
  • Thợ công nhật: 12
  • Giáo dân: 15 nhân công thuộc Giáo họ Phương Quan và 10 nhân công thuộc Giáo xứ Hải Linh
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Tôma Hòa Phương Xá Phương Quan
2 Tôma Trường Phương Xá Phương Quan
3 Tôma Đài Phương Xá Phương Quan
4 Tôma Nam Phương Xá Phương Quan
5 Tôma Thiên Phương Xá Phương Quan
6 Tôma Điệp Phương Xá Phương Quan
7 Tôma Đắc Phương Xá Phương Quan
8 Tôma VỊnh Phương Xá Phương Quan
9 Maria Dung Phương Xá Phương Quan
10 Phan-xi-cô Hoán Phương Xá Phương Quan
11 Tê-rê-sa Meng Phương Xá Phương Quan
12 Tê-rê-sa Huê Phương Xá Phương Quan
13 Tê-rê-sa Luyến Phương Xá Phương Quan
14 Phan-xi-cô Rương Phương Xá Phương Quan
15 Tôma Khoa Phương Xá Phương Quan

 

STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Vinh sơn Cừ Hải Linh Nhà xứ
2 Vinh sơn Tao Hải Linh Kim Cương
3 Giuse Huy Hải Linh Nhà xứ
4 Giuse Khanh Hải Linh Kim Cương
5 Giuse Pho Hải Linh Lục Linh
6 Giuse Bang Hải Linh Lục Linh
7 Macctinô Chuẩn Hải Linh Đông Biên
8 Giuse Hạnh Hải Linh Cỏ Lùng
9 Giuse Túy Hải Linh Cỏ Lùng
10 Giuse Việt Hải Linh Kim Cương

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm