Danh mục bài viết

Cập nhật 30/9/2020 - 21:2 - Lượt xem 216

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 30/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 30 tháng 9 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Bích Du đến góp công xây dựng.

1. Công việc:

 • Chuẩn bị mặt bằng và ghép cốp pha cột tầng 2 khu B;
 • Lấy tim cốt cột tầng 2 khu B;
 • Đổ bê-tông cột tầng 2 khu A: đổ đươc 3 cột / 89 cột đã đổ / 89 cột toàn khu A;
 • Xây tường nhà tầng 1 khu C2;
 • Xây hộp kỹ thuật tầng 2 khu A2;
 • Xử lý khe nhiệt, vệ sinh cốt thép và cốp pha sàn tầng 3 khu C2; chuẩn bị phương tiện; máy móc, dụng cụ, vật liệu, điện nước để ngày mai – thứ Năm ngày 01 tháng 10 năm 2020 đổ bê-tông sàn tầng 3 khu C2;
 • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu C1, tháo cốp pha dầm sàn tầng 2 khu C1;
 • Tổ anh Tuyến làm cốt thép dầm sàn tầng 3 khu A2;
 • Tổ cốp pha anh Loan ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A2;
 • Tổ cốt thép anh Triết buộc cốt thép tầng 3 khu C2.

2. Nhân công:

 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 22
 • Giáo dân: 18 nhân công thuộc Giáo xứ Bích Du
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Inhaxiô Chiến Bích Du Nhà xứ
2 Inhaxiô Tuấn Bích Du Nhà xứ
3 Inhaxiô Đăng Bích Du Nhà xứ
4 Inhaxiô Đương Bích Du Nhà xứ
5 Inhaxiô Nguyên Bích Du Nhà xứ
6 Inhaxiô Tiên Bích Du Nhà xứ
7 Inhaxiô Xuân Bích Du Nhà xứ
8 Inhaxiô Cầu Bích Du Nhà xứ
9 An-tôn Thịnh Bích Du Các Đông
10 An-tôn Đoan Bích Du Các Đông
11 An-tôn Đô Bích Du Các Đông
12 An-tôn Lượm Bích Du Các Đông
13 Tô-ma Nam Bích Du Sơn Thọ
14 Tô-ma Kiện Bích Du Sơn Thọ
15 Tô-ma Toán Bích Du Sơn Thọ
16 Maria Vị Bích Du Sơn Thọ
17 Phê-rô Chặt Bích Du Duyên Lễ
18 Phê-rô Ních Bích Du Duyên Lễ

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm