Danh mục bài viết

Cập nhật 27/9/2020 - 20:40 - Lượt xem 207

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 27/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 27 tháng 9 năm 2020

1. Công việc:

  • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu C1, tháo cốp pha dầm sàn tầng 2 khu C1;
  • Tổ anh Tuyến làm cốt thép dầm sàn tầng 3 khu A2;
  • Tổ cốp pha anh Loan ghép cốp pha dầm sàn tầng 3 khu A2;
  • Tổ cốt thép anh Triết buộc cốt thép tầng 3 khu C2.

2. Nhân công:

  • Quý thầy.
  • Thợ công nhật:nghỉ
  • Giáo dân: không có

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm