Danh mục bài viết

Cập nhật 24/1/2021 - 19:16 - Lượt xem 7294

Suy niệm ngày 25/1: Lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại

Như Phaolô, mong chúng ta để cho Đức Kitô Giêsu chiếm lấy mình, và trở nên người tông đồ nhiệt thành cho thế giới.

 

Tin Mừng: Mc 16, 15-18 

Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân được lành mạnh”.

 

Suy niệm 1:

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loại thụ tạo” (Mc 16, 15)

Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã sai các Tông đồ ra đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Loan báo Tin Mừng chính là loan báo tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Tình yêu đó được thể hiện qua hành động: Thiên Chúa Cha sai chính Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến trần gian làm người để chịu khổ nan, chịu chết và Phục sinh nhằm giải thoát con người khỏi ách nô lệ tội lỗi. Vâng theo lệnh truyền của Chúa Giêsu, các Tông đồ sau khi lãnh nhận Chúa Thánh Thần đã ra đi đem Tin Mừng cứu độ đến cho muôn người, thậm chí đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh.

Mỗi người Kitô hữu khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, được Chúa trao cho sứ vụ cao cả là đem Tin Mừng yêu thương của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta chỉ có thể giới thiệu một Thiên Chúa là tình yêu cho người khác khi chính chúng ta biết sống yêu thương nhau, vì chính Chúa Giêsu đã nói: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35).

Lạy Chúa, thánh Phaolô Tông Đồ sau khi tin nhận Chúa, đã dành cả cuộc đời còn lại để đi loan báo Tin Mừng cho dân ngoại. Xin cho chúng con cũng biết noi gương thánh Phaolô, can đảm ra đi đem Tin Mừng của Chúa đến cho tha nhân, làm chứng cho Chúa bằng chính cuộc sống đầy tình yêu thương của chúng con. Amen.

 

Suy niệm 2: Loan báo Tin Mừng

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16, 15)

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu sai các môn đệ rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Lệnh truyền này thoáng nghe thấy vui vẻ, dễ dàng như đi làm hướng dẫn viên du lịch ngày nay. Nhưng làm sao để có được Tin Mừng mà đi loan báo đây? Vì không ai có thể cho đi cái mà mình không có. Còn người nhận thì “Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ”. Ai tin thì được cứu độ, nhưng “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2, 17) nên cũng chẳng dễ dàng. Lệnh truyền của Đức Giêsu còn kèm theo lời hứa: “Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.” Việc loan Tin Mừng sẽ có sức thuyết phục hơn nếu có những dấu lạ kèm theo. Những dấu lạ này không hẳn là các phép lạ lớn lao, mà còn là cách sống có sức thu hút của mỗi người. Nhưng để thi hành mệnh lệnh của Ngài, không thể dùng sức riêng của con người mà  phải “có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.”

Phải dấn thân loan báo theo tinh thần của thánh Phaolô: “Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi (1Cr 9, 16-18). Nhưng để việc rao giảng mang lại hiệu quả, thì không phải chỉ trong ý thức, bằng lời mà còn bằng cả đời sống xả thân cho anh chị em. “Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng (1Cr 9, 19-23). Ngài cố gắng thi hành hết sức mình để loan báo Tin Mừng. Theo gương ngài, mỗi người chúng ta phải “Tin Mừng hóa” bản thân, Tin Mừng hóa cộng đoàn, rồi sau đó mới đem Tin Mừng cho những người chung quanh. Chúng ta được mời gọi loan báo Tin Mừng trong ý nghĩa sâu xa đó, được mời gọi hội nhập văn hóa thời đại, để trở nên con người của Tin Mừng, con người của khiêm nhu, bác ái, hiền hòa vì Tin Mừng của Chúa”.

Chúa ơi! loan báo Tin Mừng hôm nay thuận lợi hơn xưa rất nhiều. Con đâu cần phải rong ruổi đó đây, trèo đèo lội suối mà đi khắp nơi. Con chỉ cần gõ vào máy tính, gửi email để truyền thông trên trang web hoặc fecebook, là nhiều người có thể nghe Tin Mừng. Điều con thiếu là chút nhiệt thành nóng bỏng của thánh Phaolô. Xin cho con say mê đến với Lời Chúa, để ở lại và sống với Chúa, trong Chúa, để thấm nhuần, hiểu biết và thực nghiệm sống Lời Chúa, rồi con mới dám loan Tin, giới thiệu Chúa cho thế giới hiện đại hôm nay.

 

Suy niệm 3: Con phải làm gì? (Lm. Ant. Nguyễn Cao Siêu SJ)

Lời Chúa: Cv 22, 3-16

Thưa anh em, tôi là người Do Thái, sinh ở Tácxô miền Kilikia, nhưng tôi đã được nuôi dưỡng tại thành này; dưới chân ông Gamaliên, tôi đã được giáo dục để giữ Luật cha ông một cách nghiêm ngặt. Tôi cũng đã nhiệt thành phục vụ Thiên Chúa như tất cả các ông hiện nay. Tôi đã bắt bớ Ðạo này, không ngần ngại giết kẻ theo Ðạo, đã đóng xiềng và tống ngục cả đàn ông lẫn đàn bà, như cả vị thuợng tế lẫn toàn thể hội đồng kỳ mục có thể làm chứng cho tôi. Tôi còn được các vị ấy cho thư giới thiệu với anh em ở Ðamát, và tôi đi để bắt trói những người ở đó, giải về Giêrusalem trừng trị. Ðang khi tôi đi đường và đến gần Ðamát, thì vào khoảng trưa, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng chói lọi từ trời chiếu xuống bao phủ lấy tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với tôi: “Saun, Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta?” Tôi đáp: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” Người nói với tôi: “Ta là Giêsu Nadarét mà ngươi đang bắt bớ.” Những người cùng đi với tôi trông thấy có ánh sáng, nhưng không nghe thấy tiếng Ðấng đang nói với tôi. Tôi nói: “Lạy Chúa, con phải làm gì?” Chúa bảo tôi: “Hãy đứng dậy, đi vào Ðamát, ở đó người ta sẽ nói cho con biết tất cả những gì Thiên Chúa đã chỉ định cho con phải làm.” Vì ánh sáng chói loà kia làm cho tôi không còn trông thấy nữa, nên tôi đã được các bạn đồng hành cầm tay dắt vào Ðamát. Ở đó, có ông Khanania, một người sùng đạo, sống theo Lề Luật và được mọi người Do Thái ở Ðamát chứng nhận là tốt. Ông đến, đứng bên tôi và nói: “Anh Saun, anh thấy lại đi!” Ngay lúc đó, tôi thấy lại được và nhìn ông. Ông nói: “Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã chọn anh để anh được biết ý muốn của Người, được thấy Ðấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Ðấng ấy phán ra. Quả vậy, anh sẽ làm chứng nhân cho Ðấng ấy trước mặt mọi người về các điều anh đã thấy và đã nghe. Vậy bây giờ anh còn chần chừ gì nữa? Anh hãy đứng lên, chịu phép rửa và thanh tẩy mình cho sạch tôi lỗi, miệng kêu cầu danh Người.”

Suy Niệm:

Bài sách Công vụ Tông đồ hôm nay kể về một cuộc gặp gỡ lạ lùng 
giữa Đức Giêsu Nadarét với anh Saun, kẻ đang bách hại các Kitô hữu. 
Chính Ngài muốn gặp anh trên con đường anh đang đi. 
Dưới mắt Saun, Kitô hữu là những kẻ bỏ đạo Do Thái chính thống, 
để chạy theo một tà phái của ông Giêsu nào đó mà họ tin là đã phục sinh. 
Trong tư cách là một người Pharisêu nhiệt thành và nghiêm túc (c. 3), 
Sa-un thấy mình có bổn phận phải trừng trị những kẻ phản đạo, 
bằng cách bắt bớ, xiềng xích, tống ngục, thậm chí thủ tiêu (cc. 4-5). 
Chính lúc đang say sưa đến gần thành Đamát thì anh bị quật ngã. 
Cuộc gặp gỡ bắt đầu, đời anh từ nay giở sang một trang mới. 
Khi anh đang tự tin và hiên ngang tiến bước, 
thì ánh sáng chói lòa từ trời làm anh ngã quỵ (c. 7). 
Khi Saun nghĩ mình là người sáng mắt, 
thì ngay giữa trưa, anh trở nên mù lòa (c. 11). 
Khi anh định chỉ đạo cho những kẻ lầm đường lạc lối, 
thì bây giờ anh lại cần một người cầm tay dắt đi (c. 11). 
Cuộc đối thoại bắt đầu giữa anh với người mà anh chỉ nghe tiếng nói. 
Ngài âu yếm gọi tên anh hai lần và tự giới thiệu: 
“Saun, Saun, tại sao ngươi bắt bớ Ta? 
Ta là Giêsu Nadarét mà ngươi đang bắt bớ” (c. 8). 
Bắt bớ các Kitô hữu là bắt bớ chính Đức Giêsu. 
Đức Giêsu và các Kitô hữu là một. 
Bài học đầu tiên này Saun sẽ chẳng thể nào quên. 
“Lạy Chúa, con phải làm gì?” (c. 10). 
Lần đầu tiên Saun gọi người mà anh không hề tin là Chúa. 
Khi tuyên xưng Đức Giêsu Nadarét là Chúa, 
anh lập tức phó thác cho Ngài, để Ngài chỉ bảo điều mình phải làm. 
Nhưng Chúa Giêsu phục sinh đã không nói gì. 
Ngài trao anh cho ông Khanania, một người chưa phải là Kitô hữu. 
Chính ông này cho mắt anh thấy lại và cho anh biết 
anh được chọn để làm chứng nhân cho Ngài trước mặt mọi người. 
Đamát là nơi Đức Giêsu tỏ mình cho Saun, cũng được gọi là Phaolô, 
là nơi ông nghe tiếng gọi trở nên tông đồ cho dân Ngoại, 
và cũng là nơi khởi đầu cho cuộc hoán cải tận căn của ông. 
Chính mặc khải của Đấng phục sinh dẫn đến ơn gọi và hoán cải. 
Từ nay cuộc đời của Phaolô đi sang một hướng mới. 
Giêsu đã trở nên trung tâm của đời ông. 
“Tôi coi tất cả như đồ bỏ, để chiếm được Đức Kitô” (Ph 3, 8). 
Biến cố trên đường đi Đamát đã chia đời ông làm hai. 
“Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, 
để lao mình về phía trước” (Ph 3, 13). 
Chúng ta cũng có những kinh nghiệm như Phaolô: 
ngã ngựa, mù lòa, nghe và gặp Đức Kitô, rồi hoán cải. 
Như Phaolô, mong chúng ta để cho Đức Kitô Giêsu chiếm lấy mình, 
và trở nên người tông đồ nhiệt thành cho thế giới.

Xin hãy dẫn dắt con 
đi từ cõi chết đến sự sống, 
từ lầm lạc đến chân lý. 
Xin hãy dẫn dắt con 
đi từ thất vọng đến hy vọng, 
từ sợ hãi đến tín thác. 
Xin hãy dẫn dắt con 
đi từ ghen ghét đến yêu thương, 
từ chiến tranh đến hòa bình. 
Xin hãy đổ đầy bình an 
trong trái tim chúng con, 
trong thế giới chúng con, 
trong vũ trụ chúng con. Amen. 
(Chân phước Têrêxa Calcutta) 

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm