Danh mục bài viết

Cập nhật 14/9/2020 - 21:4 - Lượt xem 184

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 08/9/2020

Ngày 08 tháng 9 năm 2020, giáo dân từ các Giáo xứ Thái Sa và Giáo xứ Truyền Tin tới đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.

 1. Công việc:
  • Tháo ráp cốp pha và đổ bê-tông cột tầng 2 khu C, đổ được 8 cột / 30 cột đã đổ / 89 cột tầng 2 khu C.
  • Xây tường tầng 2 khu A2, khu C;
  • Xây bậc cầu thang khu C;
  • Ráp hệ thống điện nước sinh hoạt khu A;
  • Bảo trì dụng cụ, phương tiện, máy móc …
  • Xử lý mạch ngưng kỹ thuật khu A để chuẩn bị cho ngày 10/09/2020 đổ bê-tông dầm sàn tầng 2 đợt 2 khu A;
  • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 3 khu C2;
  • Tổ anh Tuyến làm xong cốt thép cột tầng 2 khu A1 và chuyển sang làm cốt thép tầng 2 khu B;
  • Tổ cốp pha anh Loan ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 2 khu B;
  • Tổ cốt thép anh Triết tiếp tục thi công cốt thép cột và dầm sàn tầng 2 khu C1.
 2. Nhân công:
 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 21
 • Giáo dân: 8 nhân công thuộc Giáo xứ Thái Sa, 24 nhân công thuộc Giáo xứ Truyền Tin.
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 An-tôn Đang Thái Sa Nhà xứ
2 Phao-lô Mới Thái Sa Nhà xứ
3 Đa-minh Đức Thái Sa Nhà xứ
4 Đa-minh Thu Thái Sa Nhà xứ
5 Đa-minh Thư Thái Sa Nhà xứ
6 An-tôn Huy Thái Sa Nhà xứ
7 An-tôn Thủy Thái Sa Nhà xứ
8 Phê-rô Vạn Thái Sa Nhà xứ

 

STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Giuse Giáp Truyền Tin Nhà xứ
2 Giuse Bái Truyền Tin Nhà xứ
3 Giuse Tín Truyền Tin Nhà xứ
4 Giuse Lập Truyền Tin Nhà xứ
5 Giuse Tính Truyền Tin Nhà xứ
6 Giuse Khái Truyền Tin Nhà xứ
7 Phao-lô Vương Truyền Tin Nhà xứ
8 An-tôn Hiệp Truyền Tin Nhà xứ
9 Giuse Thư Truyền Tin Nhà xứ
10 Giuse Chiêu Truyền Tin Nhà xứ
11 Giuse Học Truyền Tin Nhà xứ
12 Giuse Minh Truyền Tin Nhà xứ
13 Giuse Lập Truyền Tin Nhà xứ
14 Giuse Hiệu Truyền Tin Nhà xứ
15 Giuse Nhiệm Truyền Tin Nhà xứ
16 Giuse Trịnh Truyền Tin Nhà xứ
17 Giuse Truyền Tin Nhà xứ
18 Giuse Giám Truyền Tin Nhà xứ
19 Maria Lệ Truyền Tin Luật Nội
20 Maria Thịch Truyền Tin Nhà xứ
21 Maria Truyền Tin Nhà xứ
22 Giuse Đông Truyền Tin Nhà xứ
23 Giuse Sương Truyền Tin Nhà xứ
24 Giuse Đoan Truyền Tin Nhà xứ

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm