Danh mục bài viết

Cập nhật 14/9/2020 - 21:4 - Lượt xem 222

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 05/9/2020

Công trường xây dựng Chủng viện Thánh Tâm trong ngày 05 tháng 9 năm 2020 có giáo dân từ Giáo xứ Đồng Quan và Giáo xứ Thuận Nghiệp đến góp công xây dựng.

 1. Công việc:
  • Tháo ráp cốp pha và đổ bê-tông cột tầng 2 khu khu C; Đổ được 8 cột / 16 cột đã đổ / 89 cột tầng 2 khu C.
  • Xây tường tầng 2 khu A2 và khu B và khu C;
  • Xây bậc cầu thang bộ khu C;
  • Hoàn thiện Vườn Thánh;
  • Bảo trì dụng cụ, phương tiện, máy móc …
  • Tổ cốp pha anh Hậu hoàn thiện cốp pha Dầm Sàn tầng 2 khu C1;
  • Tổ anh Tuyến làm cốt thép cột tầng 2 khu A1;
  • Tổ cốp pha anh Loan ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 2 khu B;
  • Tổ cốt thép anh Triết tiếp tục thi công cốt thép cột và dầm sàn tầng 2 khu C1.
 2.  Nhân công:
 • Quý thầy.
 • Thợ công nhật: 20
 • Giáo dân: 8 nhân công thuộc Giáo xứ Đồng Quan + 20 nhân công thuộc Giáo Thuận Nghiệp
STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Phao-lô Anh Đồng Quan Kính Danh
2 Phao-lô Hùng Đồng Quan Kính Danh
3 Phao-lô Chế Đồng Quan Kính Danh
4 Vinh-sơn Đức Đồng Quan Việt Hùng
5 Đaminh Huy Đồng Quan Kính Danh
6 Đaminh Tính Đồng Quan Kính Danh
7 Đaminh Điệp Đồng Quan Kính Danh
8 Maria Thảnh Đồng Quan Kính Danh

 

 

STT TÊN THÁNH TÊN GIÁO XỨ GIÁO HỌ
1 Vinh-sơn Nghiệp Thuận Nghiệp Nhà xứ
2 Vinh-sơn Hinh Thuận Nghiệp Nhà xứ
3 Vinh-sơn Chuyên Thuận Nghiệp Nhà xứ
4 Vinh-sơn Sỹ Thuận Nghiệp Nhà xứ
5 Vinh-sơn Đức Thuận Nghiệp Nhà xứ
6 Vinh-sơn Hưng Thuận Nghiệp Nhà xứ
7 Vinh-sơn Hồng Thuận Nghiệp Nhà xứ
8 Vinh-sơn Quân Thuận Nghiệp Nhà xứ
9 Vinh-sơn Đức Thuận Nghiệp Nhà xứ
10 Vinh-sơn Chuẩn Thuận Nghiệp Nhà xứ
11 Vinh-sơn Trung Thuận Nghiệp Nhà xứ
12 Vinh-sơn Phiến Thuận Nghiệp Nhà xứ
13 Vinh-sơn Thiển Thuận Nghiệp Nhà xứ
14 Vinh-sơn Tùng Thuận Nghiệp Nhà xứ
15 Giuse Toản Thuận Nghiệp Tăng Bổng
16 Giuse Phiến Thuận Nghiệp Tăng Bổng
17 Giuse Bản Thuận Nghiệp Tăng Bổng
18 Giuse Thể Thuận Nghiệp Tăng Bổng
19 Giuse Huy Thuận Nghiệp Tăng Bổng
20 Giuse Đợi Thuận Nghiệp Tăng Bổng
21 Giuse Nhật Thuận Nghiệp Tăng Bổng
22 Giuse Nhất Thuận Nghiệp Tăng Bổng
23 Giuse Luận Thuận Nghiệp Tăng Bổng

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT


Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm