Danh mục bài viết

Cập nhật 9/8/2020 - 19:56 - Lượt xem 272

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 09/8/2020

Trong ngày 09 tháng 8 năm 2020, giáo dân các Giáo xứ Tần Nhẫn và Thuỵ Lôi đến đóng góp công sức cùng nhóm thợ công nhật xây dựng chủng viện.

 

1. Công việc:

  • Xây pít thang máy khu B;

  • Xây tường và sửa lại Vườn Thánh;

  • Vệ sinh và bảo trì cốp pha cột để chuẩn bị chuyển lên sàn tầng 2 để đổ cột tầng 2 khu A2;

  • Bảo trì trạm trộn, chuẩn bị đường điện nước, kê 2 máy trộn tự hành lên kệ, chuyển tải cát vàng để chuẩn bị cho đổ bê tong dầm sàn tầng 2 khu A2;

  • Thu dọn công trường;

  • Tổ cốp pha anh Hậu ghép cốp pha Dầm Sàn tầng 2 khu C;

  • Tổr anh Tuyến làm cốt thép Dầm Sàn tầng 2 khu B;

  • Tổ cốp pha anh Loan xử lý cốp pha Dầm Sàn tầng 2 khu A2 và khu B để nghiệm thu lần cuối để dổ bê-tông;

2. Nhân công:

  • Thợ công nhật: 16 người.

  • Giáo dân: 13 giáo dân Giáo xứ Tần Nhẫn + 12 giáo dân Giáo xứ Thuỵ Lôi.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Micae

Tỉnh

Tần Nhẫn

Nhà xứ

2

Micae

Quyền

Tần Nhẫn

Nhà xứ

3

Micae

Bẩy

Tần Nhẫn

Nhà xứ

4

Micae

Nhật

Tần Nhẫn

Nhà xứ

5

Micae

Tần Nhẫn

Nhà xứ

6

Maria

Nguyệt

Tần Nhẫn

Nhà xứ

7

Maria

Mười

Tần Nhẫn

Nhà xứ

8

Maria

Thu - Thiêu

Tần Nhẫn

Nhà xứ

9

Maria

Thu - Khương

Tần Nhẫn

Nhà xứ

10

Maria

Bẩm

Tần Nhẫn

Nhà xứ

11

Maria

Sánh

Tần Nhẫn

Nhà xứ

12

Maria

Nhạn

Tần Nhẫn

Nhà xứ

13

Maria

Tần Nhẫn

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phao-lô

Cường

Thụy Lôi

Xuôi

2

Phao-lô

Chương

Thụy Lôi

Xuôi

3

Phao-lô

Đạo

Thụy Lôi

Xuôi

4

Phao-lô

Thanh

Thụy Lôi

Xuôi

5

Phao-lô

Kiên

Thụy Lôi

Xuôi

6

Phao-lô

Phong

Thụy Lôi

Xuôi

7

Phao-lô

Hổ

Thụy Lôi

Xuôi

8

Phao-lô

Trinh

Thụy Lôi

Xuôi

9

Phao-lô

Vị

Thụy Lôi

Xuôi

10

Phao-lô

Quang

Thụy Lôi

Xuôi

11

Phao-lô

Tuynh

Thụy Lôi

Lệ Chi

12

Phao-lô

Tuân

Thụy Lôi

Lệ Chi

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm