Danh mục bài viết

Cập nhật 8/8/2020 - 20:47 - Lượt xem 204

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 08/8/2020

Ngày 08 tháng 8 năm 2020, Chủng viện Thánh Tâm đón giáo dân từ Giáo xứ Phương Bồ đến đóng góp công sức xây dựng công trình.

 

1. Công việc:

2. Nhân công:

  • Quý thầy chủng sinh.

  • Giáo dân: 16 giáo dân Giáo xứ Phương Bồ.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gioakim

Quỳnh

Phương Bồ

Nhà xứ

2

Gioakim

Điểm

Phương Bồ

Nhà xứ

3

Maria

Loan

Phương Bồ

Nhà xứ

4

Maria

Phương Bồ

Nhà xứ

5

Maria

Diễm

Phương Bồ

Nhà xứ

6

Gioakim

Liêm

Phương Bồ

Nhà xứ

7

Gioakim

Dụng

Phương Bồ

Nhà xứ

8

Maria

Sáng

Phương Bồ

Nhà xứ

9

Maria

Bắng

Phương Bồ

Nhà xứ

10

Maria

Lâm

Phương Bồ

Nhà xứ

11

Gioakim

Sinh

Phương Bồ

Nhà xứ

12

Gioakim

Anh

Phương Bồ

Nhà xứ

13

Gioakim

Cấp

Phương Bồ

Nhà xứ

14

Gioakim

Nguyên

Phương Bồ

Nhà xứ

15

Gioakim

Bách

Phương Bồ

Nhà xứ

16

Gioakim

Vĩnh

Phương Bồ

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm