Danh mục bài viết

Cập nhật 2/8/2020 - 18:27 - Lượt xem 238

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 31/7/2020

Ngày 01 tháng 8 năm 2020, công trình xây dựng chủng viện không có giáo dân đóng góp, quý thầy chủng sinh nghỉ lao động, nhóm thợ công nhật tiếp tục làm việc

 

1. Công việc:

  • Xây tường chiếu nghỉ và đổ bê-tông dầm + giằng tường cầu thang và pít thang máy khu C;

  • Đại tu hệ thong bang tải để chuẩn bị đổ bê-tông dầm sàn tầng 2 khu A2;

  • Tổ sắt anh Tuyến thi công xong cốt thép Dầm Sàn tầng 2 khu A2, chuyển sang khu B.

  • Tổ anh Hậu làm cốp pha Dầm Sàn tầng 2 khu C.

  • Tổ cốp pha anh Loan nghi làm cốp pha Dầm Sàn khu B.

2. Nhân công:

  • Quý thầy chủng sinh nghỉ.

  • Tổ thợ công nhật: 16 người. 

  • Giáo dân: không có giáo dân đóng góp.

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm