Danh mục bài viết

Cập nhật 31/7/2020 - 19:23 - Lượt xem 270

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 31/7/2020

Trong ngày 31 tháng 7 năm 2020, công trường xây dựng chủng viện không có giáo dân đóng góp; quý thầy chủng sinh tiếp tục cùng với nhóm thợ công nhật xây dựng công trình.

 

1. Công việc:

 • Xây tường chiếu nghỉ cầu thang và pít thang máy khu C;

 • Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột khu C;

 • Đổ bê-tông cột đươc 0 cột mới / 86 cột đã đổ /86 cột toàn khu A; 0 cột mới / 46 cột đã đổ /46 cột khu B, 10 cột mới / 54 cột đã đổ /87 cột khu C;

 • Lắp ráp thang vận để chạy thử nghiệm;

 • Chuyển hệ thống bang tải về công trình.

 • Tổ sắt anh Tuyến thi công xong cốt thép Dầm Sàn tầng 2 khu A2, chuyển sang khu B.

 • Tổ anh Hậu làm cốp pha Dầm Sàn tầng 2 khu C.

 • Tổ cốp pha anh Loan nghi làm cốp pha Dầm Sàn khu B.

2. Nhân công:

 • Quý thầy chủng sinh.

 • Tổ thợ công nhật: 16 người. 

 • Giáo dân: không có giáo dân đóng góp.

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm