Danh mục bài viết

Cập nhật 29/7/2020 - 18:57 - Lượt xem 241

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 29/7/2020

Ngày 29 tháng 7 năm 2020, Chủng viện Thánh Tâm đón giáo dân Giáo xứ Phục Lễ đóng góp công sức xây dựng chủng viện.

 

1. Công việc:

  • Xây tường bao và rãnh thoát nước phía Bắc;

  • Xây tường vòng cung khu A, xây pít thang máy khu B; xây tường chiếu nghỉ cầu thang khu C;

  • Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột khu C;

  • Đổ bê-tông cột đươc 0 cột mới / 86 cột đã đổ /86 cột toàn khu A; 4 cột mới / 46 cột đã đổ /46 cột khu B, 12 cột mới / 33 cột đã đổ /87 cột khu C;

  • Lắp ráp thang vận để chạy thử nghiệm.

  • Tổ sắt anh Tuyến buộc cốt thép Dầm Sàn khu A.

  • Tổ cốp pha anh Loan làm cốp pha Dầm Sàn khu B.

2. Nhân công:

  • Quý thầy chủng sinh.

  • Tổ thợ công nhật: 24 người. 

  • Giáo dân: 27 giáo dân Giáo xứ Phục Lễ.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Khoa

Phục Lễ

Nhà xứ

2

Giuse

Sâm

Phục Lễ

Nhà xứ

3

Giuse

Liên

Phục Lễ

Nhà xứ

4

Giuse

Khuông

Phục Lễ

Nhà xứ

5

Giuse

Đề

Phục Lễ

Nhà xứ

6

Giuse

Đang

Phục Lễ

Nhà xứ

7

Giuse

Tuynh

Phục Lễ

Nhà xứ

8

Giuse

Đác

Phục Lễ

Nhà xứ

9

Giuse

Thăng

Phục Lễ

Nhà xứ

10

Giuse

Trưởng

Phục Lễ

Nhà xứ

11

Giuse

Hùng

Phục Lễ

Nhà xứ

12

Giuse

Huy

Phục Lễ

Nhà xứ

13

Giuse

Kiều

Phục Lễ

Nhà xứ

14

Giuse

Tám

Phục Lễ

Nhà xứ

15

Giuse

Chiến

Phục Lễ

Nhà xứ

16

Giuse

Lập

Phục Lễ

Nhà xứ

17

Phê-rô

Nhiên

Phục Lễ

Hoàng Xá

18

Giuse

Úy

Phục Lễ

Hoàng Xá

19

Maria

Huấn

Phục Lễ

Hoàng Xá

20

Maria

Tám

Phục Lễ

Hoàng Xá

21

Giuse

Phung

Phục Lễ

Hoàng Xá

22

Maria

Láng

Phục Lễ

Ngọc Điện

23

Giuse

Quyền

Phục Lễ

Ngọc Điện

24

Giuse

Tâm

Phục Lễ

Ngọc Điện

25

Giuse

Tuệ

Phục Lễ

Ngọc Điện

26

Maria

Anh

Phục Lễ

Ngọc Điện

27

Giuse

Dương

Phục Lễ

Tân Sơn

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm