Danh mục bài viết

Cập nhật 28/7/2020 - 21:25 - Lượt xem 269

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 28/7/2020

Chủng viện Thánh Tâm Mỹ Đức trong ngày 28 tháng 7 năm 2020 có giáo dân thuộc Giáo xứ Phương Xá đến đóng góp công sức xây dựng công trình.

 

1. Công việc:

 • Xây tường bao và rãnh thoát nước phía Bắc;

 • Làm cốt thép, ghép cốp pha, đổ bê-tông giằng tường pít thang máy khu B;

 • Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột khu C;

 • Đổ bê-tông cột đươc 0 cột mới / 86 cột đã đổ /86 cột toàn khu A; 4 cột mới / 46 cột đã đổ /46 cột khu B, 7 cột mới / 21 cột đã đổ /87 cột khu C;

 • Xây tường vòng cung khu A;

 • Lắp ráp thang vận để chạy thử nghiệm.

 • Tổ sắt anh Tuyến buộc cốt thép Dầm Sàn khu A.

 • Tổ cốp pha anh Loan làm cốp pha Dầm Sàn khu B.

2. Nhân công:

 • Quý thầy chủng sinh.

 • Tổ thợ công nhật: 24 người. 

 • Giáo dân: 33 giáo dân Giáo xứ Phương Xá.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Gabriel

Luyên

Phương Xá

Phương Quan

2

Đaminh

Tinh

Phương Xá

Phương Quan

3

Đaminh

Toán

Phương Xá

Phương Quan

4

Đaminh

Nôm

Phương Xá

Phương Quan

5

Đaminh

Ruân

Phương Xá

Phương Quan

6

Đaminh

Dân

Phương Xá

Phương Quan

7

Đaminh

Hiếu

Phương Xá

Phương Quan

8

Đaminh

Bốn

Phương Xá

Phương Quan

9

Giuse

Trung

Phương Xá

Phương Quan

10

Gabriel

Hưởng

Phương Xá

Phương Quan

11

Đaminh

Hạnh

Phương Xá

Phương Quan

12

Đaminh

Thể

Phương Xá

Phương Quan

13

Đaminh

Binh

Phương Xá

Phương Quan

14

Phê-rô

Phung

Phương Xá

Phương Quan

15

Maria

Liền

Phương Xá

Phương Quan

16

Maria

Thu

Phương Xá

Phương Quan

17

Gabriel

Thi

Phương Xá

Nhà xứ

18

Micae

Phán

Phương Xá

Nhà xứ

19

Gabriel

Tới

Phương Xá

Nhà xứ

20

Gabriel

Mạch

Phương Xá

Nhà xứ

21

Gabriel

Thuyên

Phương Xá

Nhà xứ

22

Maria

Na

Phương Xá

Nhà xứ

23

Maria

Nguyệt

Phương Xá

Nhà xứ

24

Maria

Hạnh

Phương Xá

Nhà xứ

25

Maria

Thinh

Phương Xá

Nhà xứ

26

Maria

Tám

Phương Xá

Nhà xứ

27

Maria

Tâm

Phương Xá

Nhà xứ

28

Maria

Phương Xá

Nhà xứ

29

Maria

Vui

Phương Xá

Nhà xứ

30

Maria

Cường

Phương Xá

Nhà xứ

31

Maria

Toàn

Phương Xá

Nhà xứ

32

Maria

Vương

Phương Xá

Nhà xứ

33

Maria

Khiêm

Phương Xá

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm