Danh mục bài viết

Cập nhật hôm nay, lúc 20:59 - Lượt xem 283

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 27/7/2020

Công trường xây dựng chủng viện trong ngày 27 tháng 7 năm 2020 có giáo dân các Giáo xứ Quỳnh Lang, Đông Khê và Tân Mỹ đóng góp công sức xây dựng chủng viện.

 

1. Công việc:

 • San lấp mặt bằng đường thi công phía Bắc;

 • Làm cốt thép, ghép cốp pha, đổ bê-tông giằng tường bao phía Bác;

 • Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột khu C;

 • Đổ bê-tông cột đươc 0 cột mới / 86 cột đã đổ /86 cột toàn khu A; 4 cột mới / 46 cột đã đổ /46 cột khu B, 8 cột mới / 14 cột đã đổ /87 cột khu C;

 • Xây tường vòng cung khu A;

 • Lắp ráp thang vận để chạy thử nghiệm.

 • Tổ sắt anh Tuyến buộc cốt thép Dầm Sàn khu A.

 • Tổ cốp pha anh Loan làm cốp pha Dầm Sàn khu B.

2. Nhân công:

 • Quý thầy chủng sinh.

 • Tổ thợ công nhật: 24 người. 

 • Giáo dân: 20 giáo dân Giáo xứ Đông Khê + 25 giáo dân Giáo xứ Tân Mỹ.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Hùng

Quỳnh Lang

Nhà xứ

2

Giuse

Bắc

Quỳnh Lang

Nhà xứ

3

Giuse

Phương

Quỳnh Lang

Nhà xứ

4

Giuse

Đạt

Quỳnh Lang

Nhà xứ

5

Phê-rô

Tài

Quỳnh Lang

Nhà xứ

6

Giuse

Bảo

Quỳnh Lang

Ngũ

7

Tôma

Tình

Quỳnh Lang

Ngũ

8

Tôma

Quỳnh Lang

Ngũ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phê-rô

Minh

Đông Khê

Nhà xứ

2

Phê-rô

Huệ

Đông Khê

Nhà xứ

3

Phê-rô

Loan

Đông Khê

Nhà xứ

4

Phê-rô

Khiếu

Đông Khê

Nhà xứ

5

Phê-rô

Hải

Đông Khê

Nhà xứ

6

Phê-rô

Thảnh

Đông Khê

Nhà xứ

7

Phê-rô

Nghiệp

Đông Khê

Nhà xứ

8

Phê-rô

Tính

Đông Khê

Nhà xứ

9

Phê-rô

Học

Đông Khê

Nhà xứ

10

Phê-rô

Hưởng

Đông Khê

Nhà xứ

11

Phê-rô

Chuân

Đông Khê

Nhà xứ

12

Phê-rô

Dương

Đông Khê

Nam Khê

13

Phê-rô

Chường

Đông Khê

Nam Khê

14

Phê-rô

Huỳnh

Đông Khê

Nam Khê

15

Phao-lô

Tài

Đông Khê

Hoành Từ

16

Phao-lô

Định

Đông Khê

Hoành Từ

17

Phao-lô

Lịch

Đông Khê

Hoành Từ

18

Phao-lô

Tung

Đông Khê

Hoành Từ

19

Maria

Thanh

Đông Khê

Hoành Từ

20

Maria

Lanh

Đông Khê

Hoành Từ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Augustino

Thơi

Tân Mỹ

Việt Yên

2

Augustino

Tân Mỹ

Việt Yên

3

Augustino

Chín

Tân Mỹ

Việt Yên

4

Augustino

Lịch

Tân Mỹ

Việt Yên

5

Augustino

Cương

Tân Mỹ

Việt Yên

6

Augustino

Nghiễu

Tân Mỹ

Việt Yên

7

Augustino

Linh

Tân Mỹ

Việt Yên

8

Augustino

Doanh

Tân Mỹ

Việt Yên

9

Augustino

Thắng

Tân Mỹ

Việt Yên

10

Maria

Chạm

Tân Mỹ

Việt Yên

11

Maria

Hĩu

Tân Mỹ

Nhâm Lang

12

Maria

Chứ

Tân Mỹ

Nhâm Lang

13

Maria

Cam

Tân Mỹ

Đồng Trực

14

Maria

Chính

Tân Mỹ

Đồng Trực

15

Giuse

Đương

Tân Mỹ

Đồng Trực

16

Maria

Thảo

Tân Mỹ

Đồng Trực

17

An-tôn

Triệu

Tân Mỹ

Đồng Trực

18

An-tôn

Lũy

Tân Mỹ

Đồng Trực

19

Maria

Hướng

Tân Mỹ

Đồng Trực

20

Maria

Tân Mỹ

Đồng Trực

21

Maria

Thể

Tân Mỹ

Đồng Trực

22

Maria

Khẩn

Tân Mỹ

Đồng Trực

23

Phan-xi-cô

Triệu

Tân Mỹ

Canh Nông

24

Phan-xi-cô

Trưởng

Tân Mỹ

Canh Nông

25

Phan-xi-cô

Long

Tân Mỹ

Canh Nông

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm