Danh mục bài viết

Cập nhật 23/7/2020 - 19:13 - Lượt xem 349

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 23/7/2020

Ngày 23 tháng 7 năm 2020, Giáo xứ Nam Lỗ đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.

 

1. Công việc:

  • Xây và trát móng tường bao + rãnh thoát nước phía Bắc.

  • Ghép cốp pha + đổ cột vòng cung khu B;

  • Đổ bê-tông cột đươc 0 cột mới / 86 cột đã đổ /86 cột toàn khu A; 6 cột mới / 42 cột đã đổ /46 cột khu B, 0 cột mới / 4 cột đã đổ /87 cột khu C;

  • Xây pít thang máy khu B + xây tường vòng cung khu A.

  • Tổ sắt anh Tuyến buộc cốt thép Dầm Sàn khu A.

  • Tổ sắt anh Triết buộc cốt thép cột vòng cung khu C.

  • Tổ cốp pha anh Loan nghỉ làm cốp pha Dầm Sàn khu A2.

2. Nhân công:

  • Quý thầy chủng sinh.

  • Tổ thợ công nhật: 22 người. 

  • Giáo dân: 16 giáo dân Giáo xứ Nam Lỗ.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Vĩnh

Nam Lỗ

Nhà xứ

2

Đaminh

Năm

Nam Lỗ

Nhà xứ

3

Đaminh

Diễm

Nam Lỗ

Nhà xứ

4

Đaminh

Tiến

Nam Lỗ

Nhà xứ

5

Đaminh

Trịnh

Nam Lỗ

Nhà xứ

6

Đaminh

Oánh

Nam Lỗ

Nhà xứ

7

Đaminh

Miễn

Nam Lỗ

Nhà xứ

8

Đaminh

Túc

Nam Lỗ

Nhà xứ

9

Đaminh

Học

Nam Lỗ

Nhà xứ

10

Maria

Huế

Nam Lỗ

Nhà xứ

11

Maria

Hợi

Nam Lỗ

Nhà xứ

12

Maria

Phượng

Nam Lỗ

Nhà xứ

13

Maria

Dung

Nam Lỗ

Nhà xứ

14

Phê-rô

Dâu

Nam Lỗ

Nhà xứ

15

Đaminh

Sự

Nam Lỗ

Nhà xứ

16

Đaminh

Dũng

Nam Lỗ

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm