Danh mục bài viết

Cập nhật 22/7/2020 - 20:7 - Lượt xem 289

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 22/7/2020

Tại công trường xây dựng chủng viện trong ngày 22 tháng 7 năm 2020, giáo dân Giáo xứ Phú Lạc đến góp công sức xây dựng cùng quý thầy chủng sinh và nhóm thợ công nhật.

 

1. Công việc:

 • Xây và trát móng tường bao + rãnh thoát nước phía Bắc.

 • Đổ bê-tông xong dầm console tiền sảnh phía Tây khu A.

 • Ghép cốp pha + đổ cột vòng cung khu A + khu B;

 • Đổ bê-tông cột đươc 0 cột mới / 86 cột đã đổ /86 cột toàn khu A; 3 cột mới / 38 cột đã đổ / 46 cột khu B, 0 cột mới / 4 cột đã đổ / 87 cột khu C;

 • Xử lý cao độ bể phốt WC và rãnh thoát nước..

 • Tổ sắt anh Tuyến buộc cốt thép Dầm Sàn khu A.

 • Tổ sắt anh Triết buộc cốt thép cột vòng cung khu C.

 • Tổ cốp pha anh Loan nghỉ làm cốp pha Dầm Sàn khu A2.

2. Nhân công:

 • Quý thầy chủng sinh.

 • Tổ thợ công nhật: 20 người. 

 • Giáo dân: 15 giáo dân Giáo xứ Phú Lạc.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Điền

Phú Lạc

Nhà xứ

2

Giuse

Thà

Phú Lạc

Nhà xứ

3

Giuse

Hiển

Phú Lạc

Nhà xứ

4

Giuse

Bình

Phú Lạc

Nhà xứ

5

Giuse

Nam

Phú Lạc

Nhà xứ

6

Giuse

Doanh

Phú Lạc

Nhà xứ

7

Giuse

Diễm

Phú Lạc

Nhà xứ

8

Giuse

Hoàng

Phú Lạc

Nhà xứ

9

Giuse

Hằng

Phú Lạc

Nhà xứ

10

Giuse

Hiên

Phú Lạc

Nhà xứ

11

Giuse

Quyết

Phú Lạc

Nhà xứ

12

Giuse

Tùng

Phú Lạc

Nhà xứ

13

Giuse

Được

Phú Lạc

Nhà xứ

14

Maria

Chỉ

Phú Lạc

Nhà xứ

15

Maria

Phú Lạc

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm