Danh mục bài viết

Cập nhật 18/7/2020 - 9:20 - Lượt xem 367

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 17/7/2020

Ngày 17 tháng 7 năm 2020, các Giáo xứ Chấp Trung, Duyên Tục và Phương Mai đóng góp công sức xây dụng chủng viện.

 

1. Công việc:

 • Xây tường pít thang máy khu A;

 • Ráp đường thoát nước mặt giếng trời và thoát nước mưa khu C; 

 • Xử lý nền khu C;

 • Ghép cốp pha và đổ cột vòng cung khu A;

 • Đổ bê-tông cột đươc 6 cột mới / 82 cột đã đổ /86 cột toàn khu A0 cột mới / 29 cột đã đổ /46 cột khu B, 0 cột mới / 4 cột đã đổ /87 cột khu C.

 • Xây tường bao và rãnh thoát nước phía Bắc.

 • Đổ bê-tông 350 m2nền khu C.

 • Tổ sắt buộc cốt thép cột vòng cung khu A.

 • Tổ cốp pha làm cốp pha Dầm Sàn khu A2.

2. Nhân công:

 • Quý thầy chủng sinh.

 • Tổ thợ công nhật: 18 người. 

 • Giáo dân: Giáo xứ Chấp Trung 17 người + Giáo xứ Duyên Tục 12 người + Giáo xứ Phương Mai 13 người.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Augustino

Tình

Chấp Trung

Cúc ĐÌnh

2

Giuse

Tự 

Chấp Trung

Cúc ĐÌnh

3

Giuse

Liên

Chấp Trung

Cúc ĐÌnh

4

Giuse

Tỏan

Chấp Trung

Cúc ĐÌnh

5

Giuse

Hữu

Chấp Trung

Cúc ĐÌnh

6

Maria

Thìn

Chấp Trung

Cúc ĐÌnh

7

Maria

Sáy

Chấp Trung

Nhà xứ

8

Giuse

Sáng

Chấp Trung

Cúc ĐÌnh

9

Giuse

Thanh

Chấp Trung

Nhà xứ

10

Maria

Nữ

Chấp Trung

Nhà xứ

11

Giuse

Hinh

Chấp Trung

Nhà xứ

12

Giuse

Quận

Chấp Trung

Nhà xứ

13

Giuse

Huy

Chấp Trung

Nhà xứ

14

Giuse

Hồng

Chấp Trung

Nhà xứ

15

Maria

May

Chấp Trung

Nhà xứ

16

Giuse

Sâm

Chấp Trung

Nhà xứ

17

Giuse

Hùng

Chấp Trung

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Augustinô

Cầu

 

Nhà xứ

2

Phan-xi-cô

Hệ

 

Duyên Trang

3

Phan-xi-cô

Đoán

 

Duyên Trang

4

Maria

Tuyết

 

Nhà xứ

5

Maria

Bắc

 

Nhà xứ

6

Maria

Hiên

 

Duyên Trang

7

Maria

Nhài

 

Nhà xứ

8

Augustino

Huy

 

Nhà xứ

9

Maria

Hoa

 

Nhà xứ

10

Vinh-sơn

Cường

 

Lác Trại

11

Giuse

Hòa

 

Kinh Châu

12

Augustino

Tôn

 

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Tôma

Bình

Phương Mai

Nhà xứ

2

Tôma

Mười

Phương Mai

Nhà xứ

3

Tôma

Khoa

Phương Mai

Nhà xứ

4

Tôma

Trường

Phương Mai

Nhà xứ

5

Tôma

Tình

Phương Mai

Nhà xứ

6

Tôma

Tự

Phương Mai

Nhà xứ

7

Tôma

Kiêm

Phương Mai

Nhà xứ

8

Tôma

Hòa

Phương Mai

Nhà xứ

9

Tôma

Thế

Phương Mai

Nhà xứ

10

Tôma

Liêm

Phương Mai

Nhà xứ

11

Maria

Gái

Phương Mai

Nhà xứ

12

Tôma

Thiêm

Phương Mai

Nhà xứ

13

Tôma

Phiệt

Phương Mai

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm