Danh mục bài viết

Cập nhật 14/7/2020 - 21:35 - Lượt xem 339

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 14/7/2020

Tại công trường xây dựng chủng viện ngày 14 tháng 7 năm 2020 có sự tham gia góp công góp sức của giáo dân Giáo họ Vĩnh Trà Giáo xứ Thượng Phúc cùng với quý thầy và nhóm thợ công nhật xây dựng chủng viện.

 

1. Công việc:

- Đổ bê-tông giằng pốt thang máy + ghép cốp pha cột pít thang máy khu A;

- Ráp đường thoát nước mặt giếng trời và thoát nước mưa; 

- Xử lý nền khu C;

- Xây móng tường bao phía Bắc;

- Xây hộp kỹ thuật khu B;

- Bắn định vị cột vòng cung + khu C.

- Tổ sắt làm thép đai đà dầm sàn tầng 2 khu A1.

- Tổ cốp pha àm cốp pha Dầm Sàn khu A1 và khu B.

2. Nhân công:

- Quý thầy chủng sinh.

- Tổ thợ công nhật: 20 người. 

- Giáo dân: 15 giáo dân Giáo xứ Thượng Phúc.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phê-rô

Cường

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

2

Phê-rô

Chuyến

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

3

Phê-rô

Minh (Nga)

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

4

Phê-rô

Thao

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

5

Phê-rô

Hưng (Thảo)

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

6

Phê-rô

Hoát

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

7

Phê-rô

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

8

Maria

Hòa (Hiểu)

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

9

Maria

Mây

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

10

Maria

Hanh (Thảo)

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

11

Maria

Nga (Lưu)

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

12

Maria

Hồi (Mão)

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

13

Phê-rô

Việt (Huyền)

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

14

Phê-rô

Khắc

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

15

Maria

Hà (Hữu)

Thượng Phúc

Vĩnh Trà

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm