Danh mục bài viết

Cập nhật 13/7/2020 - 19:58 - Lượt xem 344

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 13/7/2020

Trong ngày 13 tháng 7 năm 2020, Chủng viện Thánh Tâm vui mừng đón cộng đoàn các Giáo xứ Tân Hưng và Thiên Lộc đóng góp công sức xây dựng công trình chủng viện.

 

1. Công việc:

- Xây tường + làm cốt  thép + ghép cốp pha giằng pốt thang máy khu A;

- Ráp đường thoát nước mặt giếng trời và thoát nước mưa; 

- Đổ bê-tông nền + hố chân cột khu C; 

- Đổ bê-tông xong dầm móng tường bao phía Bắc;

- Xử lý nền khu C;

- Tổ sắt làm thép đai đà dầm sàn tầng 2 khu A1.

- Tổ cốp pha làm cốp pha Dầm Sàn khu A1 và khu B.

2. Nhân công:

- Quý thầy chủng sinh.

- Tổ thợ công nhật: 22 người. 

- Giáo dân: 58 giáo dân Giáo xứ Tân Hưng + 23 giáo dân Giáo xứ Thiên Lộc.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Mừng

Tân Hưng

Nhà xứ

2

An-tôn

Phương

Tân Hưng

Nhà xứ

3

An-tôn

Chỉnh

Tân Hưng

Nhà xứ

4

An-tôn

Dương

Tân Hưng

Nhà xứ

5

An-tôn

Nghị

Tân Hưng

Nhà xứ

6

An-tôn

Hoàn

Tân Hưng

Nhà xứ

7

An-tôn

Lập B

Tân Hưng

Nhà xứ

8

An-tôn

Toản

Tân Hưng

Nhà xứ

9

An-tôn

Học

Tân Hưng

Nhà xứ

10

An-tôn

Mạc

Tân Hưng

Nhà xứ

11

An-tôn

Lập A

Tân Hưng

Nhà xứ

12

An-tôn

Tính

Tân Hưng

Nhà xứ

13

An-tôn

Đức

Tân Hưng

Nhà xứ

14

An-tôn

Khoa

Tân Hưng

Nhà xứ

15

An-tôn

Chiến

Tân Hưng

Nhà xứ

16

An-tôn

Tyên

Tân Hưng

Nhà xứ

17

An-tôn

Phong

Tân Hưng

Nhà xứ

18

An-tôn

Chúc

Tân Hưng

Nhà xứ

19

An-tôn

Thuyết

Tân Hưng

Nhà xứ

20

Maria

Xiêm

Tân Hưng

Nhà xứ

21

An-tôn

Kiên

Tân Hưng

Nhà xứ

22

An-tôn

Vĩnh

Tân Hưng

Nhà xứ

23

An-tôn

Chào

Tân Hưng

Nhà xứ

24

An-tôn

Toan

Tân Hưng

Nhà xứ

25

An-tôn

Tân Hưng

Nhà xứ

26

An-tôn

Quỳnh

Tân Hưng

Nhà xứ

27

An-tôn

Mạnh

Tân Hưng

Nhà xứ

28

An-tôn

Thịnh

Tân Hưng

Nhà xứ

29

An-tôn

Tâm

Tân Hưng

Nhà xứ

30

Phê-rô

Bính

Tân Hưng

Tích Thủy

31

Phê-rô

Tân

Tân Hưng

Tích Thủy

32

Maria

Toàn

Tân Hưng

Tích Thủy

33

Maria

Tuân

Tân Hưng

Tích Thủy

34

Maria

Loan

Tân Hưng

Tích Thủy

35

Maria

Thắm

Tân Hưng

Tích Thủy

36

Maria

Nga

Tân Hưng

Tích Thủy

37

An-tôn

Duy

Tân Hưng

Lãng Khê

38

An-tôn

Đông

Tân Hưng

Lãng Khê

39

An-tôn

Đoàn

Tân Hưng

Lãng Khê

40

Phê-rô

Ruấn

Tân Hưng

Lãng Khê

41

Phê-rô

Vương

Tân Hưng

Lãng Khê

42

Phê-rô

Ngôn

Tân Hưng

Lãng Khê

43

An-tôn

Tam

Tân Hưng

Lãng Khê

44

An-tôn

Thông

Tân Hưng

Lãng Khê

45

An-tôn

Liên

Tân Hưng

Lãng Khê

46

An-tôn

Chung

Tân Hưng

Lãng Khê

47

An-tôn

Thủy

Tân Hưng

Lãng Khê

48

An-tôn

Dũng

Tân Hưng

Lãng Khê

49

An-tôn

Hồng

Tân Hưng

Lãng Khê

50

An-tôn

Tuấn

Tân Hưng

Lãng Khê

51

An-tôn

Tuyền

Tân Hưng

Lãng Khê

52

Maria

Lành

Tân Hưng

Lãng Khê

53

Maria

Kính

Tân Hưng

Lãng Khê

54

Maria

Khen

Tân Hưng

Lãng Khê

55

Maria

Phương

Tân Hưng

Lãng Khê

56

Maria

Lành

Tân Hưng

Lãng Khê

57

An-tôn

Úy

Tân Hưng

Lãng Khê

58

Maria

Tâm

Tân Hưng

Lãng Khê

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Vinh-sơn

Hiện

Thiên Lộc

Phù Sa

2

Vinh-sơn

Hiển

Thiên Lộc

Phù Sa

3

Maria

Vương

Thiên Lộc

Phù Sa

4

Maria

Thắm

Thiên Lộc

Phù Sa

5

Maria

Na

Thiên Lộc

Phù Sa

6

Phê-rô

Thận

Thiên Lộc

Vy Nguyên

7

Phê-rô

Thuật

Thiên Lộc

Vy Nguyên

8

Phê-rô

Năm

Thiên Lộc

Vy Nguyên

9

Phê-rô

Quang

Thiên Lộc

Vy Nguyên

10

Maria

Chư

Thiên Lộc

Vy Nguyên

11

Phê-rô

Tuấn

Thiên Lộc

Vy Nguyên

12

Giuse

Khanh

Thiên Lộc

Thần Huống

13

Giuse

Từ

Thiên Lộc

Thần Huống

14

Giuse

Thư

Thiên Lộc

Thần Huống

15

Maria

Xuyến

Thiên Lộc

Thần Huống

16

Maria

Nhiễm

Thiên Lộc

Thần Huống

17

Maria

Nữ

Thiên Lộc

Trà Hải

18

Maria

Nhài

Thiên Lộc

Trà Hải

19

Giuse

Thái

Thiên Lộc

Trà Hải

20

Maria

Nựu

Thiên Lộc

Trà Hải

21

Phan-xi-cô

Rụ

Thiên Lộc

Đồng Kinh

22

Phan-xi-cô

Cương

Thiên Lộc

Đồng Kinh

23

Phan-xi-cô

Nhất

Thiên Lộc

Đồng Kinh

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm