Danh mục bài viết

Cập nhật 11/7/2020 - 21:8 - Lượt xem 351

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 11/7/2020

Ngày 11 tháng 7 năm 2020, có giáo dân Giáo xứ Tràng Lũ tới đóng góp công sức xây dựng chủng viện, quý thầy chủng sinh nghỉ thi công.

 

1. Công việc:

- Xây tường pốt thang máy khu A,

- Ráp đường thoát nước mặt giếng trời và thoát nước mưa.  

- Đào móng phần còn lại của tường bao phía Bắc.

- Đổ bê-tông khu C. 

- Tổ sắt làm thép đai đà dầm sàn tầng 2 khu A1.

- Tổ cốp pha làm cốp pha Dầm Sàn khu A1 và khu B.

2. Nhân công:

- Tổ thợ công nhật: 20 người. 

- Giáo dân: 1 giáo dân Giáo xứ Cát Đàm + 21 giáo dân Giáo xứ Tràng Lũ.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Hoàn

Cát Đàm

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Hương

Tràng Lũ

Nhà xứ

2

Đaminh

Duy

Tràng Lũ

Nhà xứ

3

Đaminh

Nhiễu

Tràng Lũ

Nhà xứ

4

Gioan

Tùng

Tràng Lũ

Nhà xứ

5

Gioan

Hiệp

Tràng Lũ

Nhà xứ

6

Giuse

Hảo

Tràng Lũ

Nhà xứ

7

Giuse

Chinh

Tràng Lũ

Nhà xứ

8

Giuse

Liên

Tràng Lũ

Nhà xứ

9

Giuse

Chúng

Tràng Lũ

Nhà xứ

10

Giuse

Khang

Tràng Lũ

Nhà xứ

11

Phan-xi-cô

Đôn

Tràng Lũ

Nhà xứ

12

Giuse

Định

Tràng Lũ

Nhà xứ

13

Giuse

Hòa

Tràng Lũ

Nhà xứ

14

Maria

Nữ

Tràng Lũ

Nhà xứ

15

Giuse

Trái

Tràng Lũ

Nhà xứ

16

Giuse

Đền

Tràng Lũ

Nhà xứ

17

Giuse

Lậu

Tràng Lũ

Nhà xứ

18

Giuse

Lệ

Tràng Lũ

Nhà xứ

19

Giuse

Đường

Tràng Lũ

Nhà xứ

20

Giuse

Hào

Tràng Lũ

Nhà xứ

21

Giuse

Khang

Tràng Lũ

Nhà xứ

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm