Danh mục bài viết

Cập nhật 10/7/2020 - 5:18 - Lượt xem 337

Xây dựng ĐCV: Nhật ký xây dựng ngày 09/7/2020

Thứ Năm, 09/7/2020, Chủng viện Thánh Tâm đón giáo dân từ các Giáo xứ Giáo Lạc, Khúc Mai và Lai Ổn đóng góp công sức xây dựng chủng viện.

 

1. Công việc:

- Xây tường nhà khu A,

- Xử lý nền khu C + vòng cung khu A,

- Ghép cốp pha và đổ bê-tông cột khu B.

- Đổ bê-tông cột đươc 2 cột mới / 74 cột đã đổ /86 cột toàn khu A2 cột mới / 29 cột đã đổ /46 cột khu B, 2 cột mới / 4 cột đã đổ /87 cột khu C.

- Ráp đường thoát nước mặt giếng trời và thoát nước mưa.  

- Đào móng phần còn lại của tường bao phía Bắc.

- Đổ 70 mbê-tông nền vòng cung khu A 

- Tổ sắt làm thép đai đà dầm sàn tầng 2 khu A1.

- Tổ cốp pha làm cốp pha Dầm Sàn khu A1 và khu B.

2. Nhân công:

- Quý thầy chủng sinh.

- Tổ thợ công nhật: 22 người. 

- Giáo dân: 2 giáo dân Giáo xứ Cát Đàm + 25 giáo dân Gx Giáo Lạc + 1 giáo dân Gx Khúc Mai + 15 giáo dân Gx Lai Ổn.

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Maria

Hoàn

Cát Đàm

Nhà xứ

2

Maria

Đức

Cát Đàm

Nhà xứ

 

 

 

 

 

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Phê-rô

Quyền

Giáo Lạc

Nhà xứ

2

Phê-rô

Thuyên

Giáo Lạc

Nhà xứ

3

Phê-rô

Thành

Giáo Lạc

Nhà xứ

4

Phê-rô

Thuấn

Giáo Lạc

Nhà xứ

5

Phê-rô

Điêm

Giáo Lạc

Nhà xứ

6

Đaminh

Đốc

Giáo Lạc

Nhà xứ

7

Maria

Ngương

Giáo Lạc

Nhà xứ

8

Phê-rô

Thấm

Giáo Lạc

Nhà xứ

9

Maria

Hoài

Giáo Lạc

Nhà xứ

10

Phê-rô

Bách

Giáo Lạc

Nhà xứ

11

Phê-rô

Quyết

Giáo Lạc

Nhà xứ

12

Maria

Ngân

Giáo Lạc

Nhà xứ

13

Đaminh

Cử

Giáo Lạc

Nhà xứ

14

Đaminh

Chất

Giáo Lạc

Nhà xứ

15

Phê-rô

Đoan

Giáo Lạc

Nhà xứ

16

Phê-rô

Phùng

Giáo Lạc

Nhà xứ

17

Maria

Thắm

Giáo Lạc

Nhà xứ

18

Maria

Muôn

Giáo Lạc

Nhà xứ

19

Phê-rô

Thức

Giáo Lạc

Nhà xứ

20

Phê-rô

Vững

Giáo Lạc

Nhà xứ

21

Phê-rô

Đức

Giáo Lạc

Nhà xứ

22

Phê-rô

Dự

Giáo Lạc

Nhà xứ

23

Phê-rô

Vinh

Giáo Lạc

Nhà xứ

24

Phê-rô

Phú

Giáo Lạc

Nhà xứ

25

Phê-rô

Thiều

Giáo Lạc

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Giuse

Rùng

Khúc Mai

Nhà xứ

         

STT

TÊN THÁNH

TÊN

GIÁO XỨ

GIÁO HỌ

1

Đaminh

Chiên

Lai Ổn

Nhà xứ

2

Đaminh

Xuân

Lai Ổn

Nhà xứ

3

Gioan

Cảnh

Lai Ổn

Đồng Ấu

4

Gioan

Chinh

Lai Ổn

Đồng Ấu

5

Gioan

Phùng

Lai Ổn

Đồng Ấu

6

Gioan

Công

Lai Ổn

Trung Châu

7

An-tôn

Uyến

Lai Ổn

Cao Nội

8

An-tôn

Song

Lai Ổn

Cao Nội

9

An-tôn

Nghiệu

Lai Ổn

Cao Nội

10

Maria

Diện

Lai Ổn

Cao Nội

11

Giuse

Tuấn

Lai Ổn

An Ninh

12

Phê-rô

Thắng

Lai Ổn

Thủy Cơ

13

Maria

Ly

Lai Ổn

Đồng Bằng

14

Maria

Tin

Lai Ổn

Đồng Bằng

15

Maria

Nhường

Lai Ổn

Đồng Bằng

 

Xem Album hình

BXD-ĐCVTT

 

Sinh hoạt khác

Tin Giáo Hội

Mục Tổng Hợp

» Xem tất cả Video

Liên kết website

Bài viết được quan tâm